Pe hârtie, iarna poate să vină…


În cadrul recentei ședințe a Colegiului Prefectural, a fost făcută o prezentare a Planului operativ de acţiune în timpul iernii 2016-2017 pe Drumurile naţionale din judeţul Caraş-Severin, administrate de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, prin Secţia Drumuri Naţionale Caransebeş şi Secţia Drumuri Naţionale Orşova.

Astfel, se arată în raport, pe perioada sezonului de iarnă 2016-2017, respectiv între 20 octombrie 2016 și 31 martie 2017, viabilitatea reţelei de Drumuri naţionale din judeţul Caraş-Severin este asigurata de către D.R.D.P. Timişoara, prin S.D.N. Caransebeş şi S.D.N. Orşova, pe baza prevederilor normativului mai sus menționat.

În acest sens, în cadrul C.N.A.D.N.R. S.A. Bucureşti se va constitui Comandamentul central de iarnă, iar la nivel de D.R.D.P. Timişoara şi S.D.N.-uri, Comandamentele operaţionale locale, în cazul S.D.N. Caransebeş şi S.D.N. Orşova existând o colaborare cu autoritățile locale prin Comandamentul Județean Caraș-Severin.

Reţeaua de Drumuri naționale de pe raza județului Caraș-Severin aflate în administrarea S.D.N. Caransebeș are o lungime de 293,441 km.

Pentru o bună supraveghere şi organizare a acţiunilor de prevenire şi combatere a poleiului şi înzăpezirii Drumurilor naționale, prin Planul Operativ pentru iarna 2016-2017, au fost organizate un număr de 6 baze de deszăpezire pe reţeaua S.D.N. Caransebeș.

Planul operativ cuprinde în linii mari:

– clasificarea Drumurilor naționale pe nivele de viabilitate și nivele de intervenție, în funcţie de clasa tehnică și importanţa acestora. Implicit, în funcție de acestea, sunt stabilite atât formațiile de utilaje, cât și priorităţile şi intervalele de timp maxim necesare pentru intervenții. De exemplu, pentru nivelul I de viabilitate, timpii maximi de intervenție sunt de 3 ore de la semnalarea fenomenului în privința răspândirii pentru combaterea poleiului și a înzăpezirii, 8 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite pentru deszăpezirea drumului pe minimum o bandă de circulație, și 24 de ore după încetarea viscolului sau a ninsorii viscolite pentru deszăpezirea drumului pe toată partea carosabilă. Pentru celelalte nivele de viabilitate, acești timpi cresc semnificativ;

– personalul necesar pentru informare operativă privind intervenţiile și starea drumurilor;

– sistemul de informare pentru a avea informaţiile în regim de permanenţă, 24 de ore din 24, în ceea ce priveşte starea Drumurilor naţionale şi modul de intervenţie pe acestea;

– sistemul de conducere şi coordonare a acţiunilor de prevenire şi combatere a poleiului şi de înzăpezire a drumurilor;

– utilajele şi mijloacele de transport pentru acţiune;

– materialele necesare pentru acţiunile de deszăpezire. În conformitate cu prevederile legale, pe Drumurile naționale se va acționa preponderent cu materiale chimice (sare, clorură de calciu), materialele antiderapante (nisip) urmând a fi folosite, conform aprobărilor primite, în limita cantităților care se mai găsesc în stoc.

Conform Planului operativ, S.D.N. Caransebeș beneficiază în această iarnă de 4.426 tone de sare, 2.175 tone de nisip, 48 tone de clorură de calciu, 10 utilaje multifuncţionale cu lamă şi RSP, 20 de ATB cu lamă şi RSP, nouă încărcătoare, şase autoutilitare cu 7 locuri, autofreză, autogreder, automacara etc. La data de 1 octombrie a.c., în stocul S.D.N. Caransebeș existau 1.916 tone de sare, 2.175 tone de nisip şi 23 tone de clorură de calciu.

Reprezentanții S.D.N. Caransebeș mai informează că pentru asigurarea auto-utilajelor de deszăpezire cuprinse în Planul operativ de acțiune, D.R.D.P. Timișoara a încheiat acorduri-cadru pe perioada 2016-2020, iar pentru asigurarea materialelor chimice (sare, clorură de calciu) este în desfășurare o procedură de achiziție publică la C.N.A.D.N.R. București.

De asemenea, atât la nivel central, între C.N.A.D.N.R.-I.G.P.R., dar și la nivel local, între S.D.N. și I.P.J., s-au încheiat protocoale de colaborare, prin care se stabilesc atât diverse acțiuni comune de verificare a sectoarelor înainte de începerea sezonului de iarnă, cât și modul de colaborare în activitatea de deszăpezire.

În concluzie, reprezenatnții S.D.N. Caransebeș consideră că, exceptând poate anumite perioade cu fenomene extreme, numărul total de 30 de auto cu lamă și răspânditor, suplinite de 16 auto-utilaje grele (încărcătoare, autofreze, autogredere etc.), organizate pe baze de deszăpezire şi puncte de sprijin, coordonate şi conduse prin Comandamentul D.R.D.P. Timişoara şi S.D.N. Caransebeş, în conlucrare permanentă cu Comandamentul Judeţean Caraş-Severin, pot asigura condiţii corespunzătoare pentru circulaţia rutieră pe întreaga reţea de Drumuri naţionale de pe raza Secției Caransebeș, pe toata durata iernii 2016-2017.

Bogdan NAUM