… şi la Teregova


Vineri, 1 iunie, între orele 10 şi 16, în comuna Teregova s-a desfăşurat manifestarea „Ziua consilierii şi orientării şcolare”, din cadrul proiectului POSDRU „Consiliere si orientare pentru o viitoare angajare”, implementat în Caraş-Severin de Inspectoratul Şcolar Judeţean. În calitatea sa de Punct de Informare-Consiliere Nr. 19, Liceul Tehnologic Sf. Dimitrie a organizat acţiunea în cadrul Caminului cultural din localitate. La program au participat elevii înregistraţi în grupul-ţintă al proiectului (clasele a VII-a, respectiv clasa a XI-a) de la Liceul Tehnologic Sf. Dimitrie Teregova şi şcolile arondate: Şcoala cu clasele I-VIII Rusca-Teregova, Şcoala cu clasele I-VIII Armeniş, Şcoala cu clasele I-VIII Domaşnea, Şcoala cu clasele I-VIII Luncaviţa, Şcoala cu clasele I-VIII Verendin, însoţiţi de cadre didactice/experţii pe termen scurt în cadrul proiectului. Alături de aceştia, au fost prezenţi şi viitorii absolvenţi ai claselor a VIII-a, alţi elevi din ciclulul gimnazial şi liceal, părinţi, profesori, agenţi economici, reprezentanţi ai autorităţilor locale.

Scopul principal al activităţii a fost prezentarea ofertei educaţionale a unităţilor şcolare pentru anul 2012-2013 şi diseminarea informaţiilor utile elevilor şi părinţilor pentru etapa admiterii în anul şcolar următor. Astfel, în incinta  Căminului cultural din Teregova, au putut fi vizionate materiale de promovare audio-video, iar la standurile expuse, vizitatorii au putut consulta pliante, broşuri, afişe. Elevii claselor a IX-a şi a X-a de la Liceul Tehnologic Sf. Dimitirie, profilul Servicii/domeniul Turism şi alimentaţie, au pregătit şi au prezentat o expoziţie culinară tradiţională. În încheierea manifestării, şcoala organizatoare a prezentat un program artistic, coordonat de profesor Nistor Iorga. 

Prof. dr. Gabriela BICA