SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR CARANSEBEȘ VĂ INFORMEAZĂ!Actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat ori urmează să expire în perioada Stării de alertă sunt și rămân valabile pe toată perioada Stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. Actele de identitate al căror termen de valabilitate a expirat începând cu data de 01.03.2020 sunt valabile potrivit legii.
În perioada imediat următoare, pentru a ne încadra în deficitul de materiale necesare pentru personalizarea cărților de identitate, până la livrarea acestora, SPCLEP Caransebeș va elibera cărți de identitate în cel mai scurt timp doar cetățenilor care se află într-o situație deosebită, dovedită prin documente justificative (contract de muncă în străinătate, adeverințe medicale care certifică necesitatea tratamentului în străinătate, bilet de călătorie etc.).
Stocul de materiale necesar pentru personalizarea cărților de identitate este redus din motive tehnice neimputabile instituției noastre.
Potrivit dispozițiilor art. 15, alin. (5) din OUG Nr.97/2005, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful Serviciului public comunitar de evidența persoanelor.
La nivelul Direcției de Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date au fost inițiate procedurile necesare emiterii cărții electronice de identitate în termenul impus (1.08.2021) de Regulamentul UE 2019/157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii Europene.
Coordonator SPCLEP Caransebeș
Stan Mihaela Nicoleta