Seri de meditaţie duhovnicească în Parohia Teregova


În perioada 9-13 martie, care coincide cu săptămâna a treia din Postul Sfintelor Paşti, la chemarea preoţilor slujitori din Parohia Teregova, Simion Bica şi Ioan Smultea, mulţi credincioşi de toate vârstele şi-au îndreptat paşii spre sfânta biserică. Aici, cei prezenţi au luat parte la slujbele de seară, după care s-au bucurat de câte un cuvânt de învăţătură şi zidire sufletească rostit de preoţii invitaţi.

Prin urmare, în prima seară a întâlnirilor duhovniceşti, Preacuviosul părinte Onufrie Ocu, de la Schitul „Înălţarea Sf. Cruci” din Petroşniţa, a evocat momente din viaţa Maicii Domnului, model de dăruire totală faţă de Dumnezeu, arătându-ne că, urmând exemplul Fecioarei Maria şi venind la biserică pentru co-participarea la rugăciune, omul ajunge să-şi înfrângă propriul egoism şi învaţă să trăiască în armonie cu aproapele său. Părintele Ioan Ponoran de la Parohia Feneş a vorbit în seara de marţi despre importanţa dialogului permanent cu Dumnezeu, despre puterea rugăciunii şi roadele acesteia, întărind spusele sale cu pilde din Vechiul şi Noul Testament.

Urcuşul duhovnicesc al fiecăruia dintre noi nu se poate împlini fără „întoarcerea noastră la Dumnezeu”, iar cea mai sigură cale spre El este cea a „smereniei” şi a „pocăinţei”, ne-a aminitit părintele Cristian Vulpeş, de la Parohia Armeniş, în seara de miercuri a Săptămânii duhovniceşti. Despre conlucrarea omului cu Dumnezeu şi importanţa familiei creştine în epoca contemporană a vorbit părintele Bogdan Boicu de la Parohia Rusca. Părintele Bogdan a subliniat că datoria părinţilor este de a îndruma paşii copiilor spre biserică, de a-i învăţa rugăciuni, de a le cultiva dragostea faţă de specificul românesc, aşa cum au făcut-o părinţii, bunicii şi străbunicii noştri, pentru că altfel riscăm în viitorul apropiat „să fim doar o ţară din Sud-Estul Europei şi nu o Românie autentică, cu tradiţii, cu o credinţă statornică şi cu dragoste de Dumnezeu”.

În încheirea serilor de catehizare, părintele Vasile Dragomir de la Parohia Slatina-Timiş a vorbit despre Sfânta Cruce şi semnificaţiile acesteia în viaţa creştinilor. De asemenea, la finalul fiecărei întâlniri, părintele paroh Simion Bica a adresat cuvinte de mulţumire preoţilor invitaţi, dar şi credincioşilor, care au fost miruiţi, ca semn al pecetluirii comuniunii în Hristos.

Gabriela-Violeta BICA