„Semenicul”, la raport!


Pe parcursul anului trecut, activitatea Inspecţiei de Prevenire a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin s-a concretizat în peste 1.130 de controale în domeniul situaţiilor de urgenţă. Dintre acestea, 8 au fost efevtuate la obiective de investiţii, 343 la operatori economici, două la obiective care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, 682 la instituţii publice, la construcţii hidrotehnice, în localităţi şi la adăposturi de protecţie civilă.

De asemenea, atribuţiile de control şi îndrumare s-au materializat prin depistarea a 4.333 de deficienţe, 3.459 pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor şi 874 pe linie de protecţie civilă, mai mult de 300 dintre acestea fiind soluţionate operativ pe timpul controalelor. Pentru încălcări ale prevederilor legale în domeniul situaţiilor de urgenţă, au fost aplicate sancţiuni contravenţionale, aproape 3.000 de avertismente şi peste 200 de amenzi contravenţionale, în cuantum ce depăşeşte 630.000 de lei.

În momentul de faţă, la nivelul judeţului sunt constituite 77 de Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, în toate unităţile administrativ-teritoriale, şi 13 Servicii private, la operatorii economici. Din cele 77 de Servicii voluntare, 11 nu au angajaţi şefi de serviciu. Atribuţiile sunt îndeplinite prin cumul, în cazul a patru localităţi, de către alţi angajaţi ai primăriilor, iar la alte şapte nu există personal desemnat nici măcar prin cumul. Cu toate acestea, faţă de anul 2015, numărul şefilor angajaţi ai acestor servicii a crescut de la 63 la 66, menţinându-se în continuare procedura greoaie de încadrare a acestor posturi vacante. 19 Servicii voluntare de categoriile a III-a şi a IV-a au în dotare 22 de autospeciale pentru stingerea incendiilor în funcţiune, majoritatea având o vechime de peste 15 ani.

Bogdan NAUM