Selecția publică de proiecte – etapa a II-a


Consiliul Municipal Caransebeș în calitate de autoritate finanțatoare organizează: Selecția publică de proiecte – etapa a II-a – în vederea acordării finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Municipal Caransebeș, pe anul 2016 pentru acțiuni din domeniile prevăzute în Programele de mai jos, în condițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
Întocmirea, depunerea, evaluarea, selecția și finanțarea Proiectelor se va face în conformitate cu Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local, regulament publicat pe site-ul www.primaria-caransebes.ro .
Buget total alocat, etapa a II-a: 29.500 RON din care :
1. Sportul de performanţă și sportul pentru toți: 29.500 RON
Termenul de finalizare al proiectelor 31.12.2016
Termenul limită de depunere a proiectelor: 11 august 2016 ora 16.00 Data de evaluare și selecția proiectelor: din 12 august 2016 până la data de 16 august 2016.
Proiectele se vor depune în forma scrisă la Registratura Primăriei Municipiului Caransebeș – Piața Revoluției nr.1
Procedura aplicată : Selecția publică de proiecte