Şcoala din Mâtnicu Mare, ca o primăvară


Se poate spune că instituţiile de învăţământ sunt oglinda societăţii în care trăim, dar, mai presus de orice, sunt locul unde ne petrecem o însemnată parte a copilăriei, locul unde primim educaţia necesară formării noastre ca oameni de caracter şi cetăţeni responsabili. Datorită deosebitei însemnătăţi a acestei instituţii, administraţia locală a comunei Constantin Daicoviciu, prin primarul Daniel Boambeş, şi prof. Violeta Mariana Vasiluţă, director, şi prof. Daniela Elena Semcici, director-adjunct, nu au putut să rămână indiferenţi la nevoile Şcolii cu clasele I-IV Mâtnicu Mare, unitate de învăţământ care prezenta o vizibilă degradare a acoperişului, datorită vechimii instituţiei. Trebuie apreciată, de asemenea, şi activitatea educaţională desfăşurată de peste 30 de ani de către prof. Ioan Cornean, activitate ce poate fi remarcată atât prin numeroasele diplome obţinute de elevii Şcolii Mâtnicu Mare de-a lungul anilor, cât şi prin promovarea elevilor în instituţii de învăţământ superior importante.

În aceste condiţii, prin alocarea de fonduri din bugetul local, datorită timpului favorabil, de început de primăvară, lucrările au fost finalizate în condiţii optime. Trebuie amintit că în anii anteriori conducerea administraţiei publice locale a alocat fonduri de la bugetul local pentru renovarea interioară a sălilor de clasă, precum şi pentru amenajarea grupurilor sanitare în interiorul clădirii şi asigurarea climatului pentru desfăşurarea actului educaţional în condiţii optime.

Mădălina DOMAN