Şapte primării iau atitudine faţă de „Altitudine”


Recent, la Sibiu a avut loc o întâlnire a oficialilor Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu reprezentanţii custozilor tuturor Siturilor „Natura 2000” din România, reuniune la care a participat şi omul de afaceri timişorean Romeo Dunca, el intenţionând de mai mult timp să dezvolte o afacere în apropierea comunei Zăvoi. Mai exact, este vorba despre amenajarea unei zone turistice şi a unui domeniu schiabil pe Nedeia, în Munţii Ţarcu. Romeo Dunca era interesat de discuţiile acestea deoarece, în vară, Administraţia Sitului „Natura 2000 Munţii Ţarcu” a dat aviz nefavorabil pentru propunerea de proiect „Plan Urbanistic Zonal – Amenajare zonă turistică şi domeniu schiabil Nedeia – Munţii Ţarcu – comuna Zăvoi”, iniţiat de S.C. Dunca Imobiliare SRL, pe motiv că investiţia poate avea un impact negativ asupra ariei protejate. Decizia a stârnit atunci nemulţumirea atât a lui Romeo Dunca, cât şi a reprezentanţilor administraţiilor locale din zonă, care au considerat că dezvoltarea acestei afaceri a S.C. Dunca Imobiliare S.R.L ar reprezenta o componentă socială şi economică extrem de importantă, care ar duce implicit la creşterea nivelului de trai al locuitorilor. Nemulţumirea a avut atunci şi un nume – Asociaţia „Altitudine”, custodele Sitului „Natura 2000 Munţii Ţarcu”, pe care au acuzat-o că nu ţine cont de interesele localnicilor din zona cu care se învecinează Situl, că nu există comunicare între cele două părţi, ba, dimpotrivă, membrii acestei Asociaţii întreţin o stare conflictuală.

Astfel, la întâlnirea de la Sibiu, Romeo Dunca a adresat ministrului Mediului şi Pădurilor, Rovana Plumb, o Plângere îndreptată împotriva Asociaţiei „Altitudine” Arad. Documentul este semnat de 7 Primării din zona cu care se învecinează Aria protejată, respectiv cele din Caransebeş, Oţelu Roşu, Glimboca, Obreja, Buchin, Zăvoi şi Turnu Ruieni. În Plângere se solicită ca, „în urma analizării minuţioase a situaţiei sesizate, să dispuneţi revocarea calităţii de de custode al «Sitului Natura 2000 Munţii Ţarcu», ca urmare a rezilierii Contractului de Administrare Nr. 2/01.03.2010, şi numirea unei alte Asociaţii care să preia atribuţiile de custode al Sitului «Natura 2000 Munţii Ţarcu», prin încheierea unui nou Contract de administrare”.

În plus, se mai arată în documentul transmis ministrului Mediului şi Pădurilor, deşi deţine calitatea de custode de doi ani, Asociaţia „Altitudine” nu şi-a respectat una dintre principalele obligaţii care îi reveneau potrivit clauzelor contractuale, respectiv realizarea Planului de Management şi a Regulamentului, şi asta din cauză că nu a ajuns la o înţelegere cu nicio comunitate din zonă.

Semnatarele Plângerii au identificat deja un alt custode care corespunde cerinţelor acestora. Este vorba despre Asociaţia „Bloju Poiana Mărului”, care este formată din membri ai comunităţii locale ce au dorit dintotdeauna să protejeze natura din zonă, motiv pentru care s-au şi constituit în această formă cu 10 ani înainte ca zona respectivă să fie cuprinsă în Ariile protejate şi, lucru foarte important, ea se bucură de sprijinul comunităţilor locale. În acest sens, Asociaţia „Bloju Poiana Mărului” a şi transmis Primăriilor din zonă un angajament prin care se obligă ca, în cazul în care va fi desemnată custode al Sitului, să îndeplinească o serie de obligaţii, printre care realizarea Planului de Management şi a Regulamentului, în care se va ţine cont de interesele locuitorilor, să vegheze cu prioritate la împiedicarea exploatărilor ilegale de masă lemnoasă şi la combaterea braconajului, şi, de asemenea, va fi de accord cu realizarea a două trasee care să poată fi folosite pentru sporturi Enduro, cu condiţia ca acestea să nu fie în zone considerate sensibile.

„Vom vedea ce va fi. Important e însă că există şapte Primării care au înţeles cât rău a făcut în aceşti doi ani Asociaţia «Altitudine» şi au hotărât în sfârşit să acţioneze”, a declarat Romeo Dunca.

Sonia BERGER

Bogdan NAUM