Să vezi şi să nu crezi: nici 2.500 de şomeri în Caraş-Severin!


O situaţie a şomajului înregistrat în cursul anului trecut în Caraş-Severin a fost prezentată recent, de către reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în cadrul Comisiei de Dialog Social.

Conform statisticilor, numărul de şomeri înregistraţi în evidenţele instituţiei la sfârşitul lunii decembrie 2015 (4.870 persoane) a scăzut pe apropare tot parcursul anului trecut, ajungând la 2.297 de persoane înregistrate la finele lunii octombrie, urmând apoi o linie ascendentă spre finele anului, ajungând la un număr de 2.413 şomeri. Rata şomajului la nivelul judeţului Caraş-Severin a urmat o curbă asemănătoare celei a numărului de şomeri înregistraţi, comparativ cu rata şomajului la nivel naţional, înregistrând valori mai mici.

În ceea ce priveşte repartizarea şomerilor pe sexe, nivel de studii şi grupe de vârstă, la finele lunii decembrie 2016, în evidenţele AJOFM Caraş-Severin erau înregistraţi, aşa cum am mai arătat, un număr de 2.413 şomeri, 1.019 dintre aceştia fiind femei. Cei mai mulţi şomeri s-au încadrat în categoriile de vârstă 30-39 de ani şi 40-49 de ani, iar 59,26 % au nivel de calificare primar, gimnazial sau profesional.

Pornind de la situaţia şomerilor înregistraţi în evidenţele instituţiei şi de la obiectivul general al Programului Judeţean pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care pentru anul 2016 a fost încadrarea în muncă a cel puţin 4.800 de persoane, urmare a implementării programului de ocupare, în cursul anului trecut au beneficiat de măsurile active oferite de către Agenţie un număr de 5.834 de persoane, fiind încadrate în muncă 3.656 de persoane, aceasta reprezentând 76,16% faţă de numărul persoanelor preconizate a fi ocupate în anul 2016.

În cursul anului trecut, la fel ca şi în 2015, numărul locurilor de muncă vacante înregistrate la AJOFM Caraș-Severin a continuat sa scadă, reprezentând doar 64,10% din numărul locurilor de muncă oferite de angajatori în anul 2015. Astfel, dacă în 2015 au fost oferite de către agenţii economici un număr de 5.870 de locuri vacante, anul trecut numărul locurilor de muncă a ajuns la 3.763. Cele mai multe locuri de muncă vacante au fost înregistrate în lunile martie şi aprilie 2016, iar cele mai puţine la începutul și la finele anului 2016.

În ceea ce priveşte încadrarea în muncă ca urmare a serviciilor oferite de către AJOFM Caraş-Severin, cele mai multe persoane au fost încadrate ca urmare a beneficierii de servicii de mediere a muncii: 3.413 persoane, 2.235 cu contract pe perioadă nedeterminată şi 1.178 de persoane cu contract pe perioadă determinată. Punerea în legătură a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă cu angajatorii s-a realizat atât prin emiterea de repartiţii spre angajare, cât şi prin mediere directă, în cadrul Burselor locurilor de muncă, acestea având rolul de a satisface rapid cererea şi oferta de locuri de muncă vacante, prin întâlnirea directă a agenţilor economici cu şomerii.

În cursul anului 2016, un număr de 5.697 de persoane nou înregistrate au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională, fapt ce a condus la creşterea şanselor de încadrare în muncă a acestora. 2.414 beneficiari ai acestor servicii au reuşit să ocupe un loc de muncă în anul 2016.

Un număr de 183 de persoane au fost angajate ca urmare a cursurilor de calificare organizate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar altele 11 ca urmare a cursurilor organizate prin fonduri europene.

Acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea şomajului a condus la încadrarea unui număr de 194 de persoane în anul 2016. De asemenea, stimulentele acordate agenţilor economici pentru încadrarea în muncă a persoanelor din categorii defavorizate a condus la angajarea a 213 persoane peste 45 de ani, a cinci persoane unici întreţinători ai familiilor monoparentale, a opt persoane care mai au 3 ani până la pensie, şi a 32 de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ.

Acordarea de prime şomerilor care doresc schimbarea domiciliului sau angajarea la distanţe mai mari de 50 km faţă de domiciliu a dus la angajarea unui număr de 27 de persoane în anul 2016, şase prin angajarea la o distanţă mai mare de 50 km de domiciliu, şi 21 de persoane prin angajarea într-o altă localitate, cu schimbarea domiciliului.

De asemenea, stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor prin acordarea de prime a condus în anul 2016 la încadrarea a 19 absolvenţi, alte opt persoane fiind încadrate ca urmare a încheierii de contracte de solidaritate.

Bianca METEŞ