A N U N Ț P U B L I C


Bijan Florica și Munteanu Ion, având sediul în str. Decebal, nr. 9, localitatea Caransebeș, titulari ai planului „Obținere aviz de oportunitate și elaborare PUZ – parcelare și construire locuințe individuale”, localitatea Caransebeș, str. Zona Racovița – extravilan, nr.-, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului de mediu pentru planul menționat și declanșarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, str. Petru Maior, nr. 73, Municipiul Reșița, județul Caraș-Severin, de luni până joi, între orele 09-16.30, şi vineri, între orele 08-14.00.
Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul APM Caraș-Severin, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.