S-a mai scris o pagină din cartea de istorie a Caransebeşului



Joi, 16 noiembrie, la ora 17, Aula „1 Decembrie 1918” a Primăriei va găzdui lansarea cărţii „Oraşul Caransebeş între anii 1948-1968. File de monografie”, a cunoscutului istoric Constantin Brătescu, apărută la Editura Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România.
În cuvântul către cititori din deschiderea volumului, autorul scrie: „În cei peste 50 de ani de activitate publicistică am dedicat orașului Caransebeș cea mai mare parte a cărților mele. M-am aplecat asupra unor personalități emblematice pentru oraș, pentru Banat și întregul spațiu românesc, deoarece au fost creatorii unui climat național, cultural și spiritual novator, amintindu-i pe episcopii Ioan Popasu și dr. Elie Miron Cristea, pe profesorul Ștefan Velovan sau protopopul Andrei Ghidiu. Orașului Caransebeș i-am dedicat câteva cărți, considerând că rolul său în viața politică, socială, artistică și cultural-științifică din Banat a fost important, dar neglijat în anumite conjuncturi şi perioade”.
Bianca METEŞ