Rusca Montană – expresivă eflorescenţă a timpului prezent


Nume de statornicie şi legendă, nume de munte şi locuri devenite istorie. Istorie sculptată în prezent, adică dăltuire de fapte şi biografii de oameni harnici şi gospodari.

O comună cu oamenii ei, cu bucuriile şi gândurile bune, cu viaţa de azi, cu largi deschideri, cu vise şi, mai ales, cu idealuri. Cu o gândire bună şi sănătoasă, pentru tot ce este adevărat şi pentru tot ce este cuvânt şi faptă. Urmele urbanistice încep să se ivească şi aici, prind viaţă, cresc neîntrerupt prin noi înfăptuiri. Fiecare zi rămâne aici o zi anume. La Primăria din localitate se iau măsuri operative, necesare. Se primesc sugestii, propuneri, din toate alegându-se ce este mai bun, de folos şi de perspectivă. Timpul, la Rusca Montană, se înregistrează pe marele ecran al faptelor şi primăverii.

Inimosul primar, dr. ing. Adorian Solomonesc, precum şi viceprimarul Petru Jura nu au o zi anume de audienţe. Primesc pe oricine, în orice problemă, la orice oră, în cabinetele lor, ascultându-le doleanţele. Aşa au început aceşti edili să fie văzuţi la nivel de comună. Tânărul primar Solomonesc şi-a dorit mult ca în Rusca Montană, unde şi-a petrecut ani buni, să dinamizeze întreaga activitate şi să schimbe aspectul localităţii.

Cea de-a doua şedinţă de lucru a Consiliului Local, din 28 februarie, a fost prezidată chiar de primar. Între proiectele aflate pe ordinea de zi a şedinţei ordinare, am consemnat următoarele: Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pe anul 2013; Aprobarea tematicii orientative cu privire la principalele probleme ce urmează a fi analizate în anul 2013, în şedinţele Consiliului Local; Raportul primarului privind principalele obiective propuse a se realiza în anul 2013, precum şi alte activităţi curente; Aprobarea reţelei învăţământului şcolar şi preşcolar de stat în comună pentru anul şcolar 2013-2014; Proiect de hotărâre privind instituirea de taxe speciale pentru autovehicule cu mase sau gabarite ce depăşesc limitele legale, înmatriculate în România şi care circulă pe drumuri comunale.

Consilierii locali, indiferent de apartenenţa politică, au dat dovadă de mult interes civic, de o colaborare eficientă în spiritul rezolvării multiplelor probleme ce stau în atenţia administraţiei locale.

În Raportul primarului privind principalele obiective propuse pentru anul 2013, sunt cuprinse mai multe proiecte în derulare, după cum urmează: 1. Încălzirea centrală – o necesitate, la Primăria din Rusca Montană; 2. Restaurarea Casei naţionale „Ştefan Velovan”; 3. O necesitate este repararea vechii şcoli şi găsirea altei destinaţii. 4. Amenajarea parcului de la Casa Naţională; 5. Continuarea lucrărilor de la punctul turistic „Dealul Crucii”; Punerea în valoare a obiectivelor turistice de pe raza localităţii şi popularizarea acestora.

Toate aceste proiecte au fost propuse spre aprobare, cu unanimitate de voturi consilierii prezenţi fiind de acord.

Sunt doar câteva dintre obiectivele pe care primarul Adorian Solomonesc şi le-a propus pentru acest an. Evident că sunt şi altele în atenţia sa, precum lucrările de canalizare şi zona centrală, amenajarea punctului turistic „NEUER WEG”, marcarea locului unde a existat casa marelui pedagog şi filosof Ştefan Velovan, şi multe altele.

Privesc de fiecare dată localitatea aceasta cu dimineţile ei. O privesc cu iubirea celui care a crescut aici, cu ochii celui chemat de această lume eternă ca o poveste. Clipa se vindecă în ochii mei.

Rusca Montană rămâne o localitate reprezentativă a judeţului Caraş-Severin, datorită marmurei ce se exploatează aici, localitate ce se pregăteşte mereu pentru întâlnirea cu oraşul.

Am uitat de timp. Aerul a adunat în el mireasma florilor de primăvară şi a firului de iarbă abia răsărită. Orele localităţii rămân orele de vis ale timpului. Dealurile stau aici mărturie ca o trainică prelungire în sufletul vremii, sub ochii Masivului Poiana Ruscăi.

Azi, rămâne o fereastră deschisă din urme de istorie, spre aceste zile ce adună în ele o mare bucurie a prezentului, în care cresc nădejdile localităţii.

Doinel Puiu MĂRGINEANU