A N U N Ţ L I C I T A Ţ I E


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 308/29.12.2010, se va organiza, în data de 10 martie 2011, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din Municipiul Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului evidenţiat în CF nr. 31582 Caransebeş, cu nr. top. 110/2 – Jupa, teren balastieră în Zăvoi, de 6.700 mp, proprietatea municipiului Caransebeş.

Cererile de înscriere la licitaţie se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 10 martie 2011, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru licitaţie, în sumă de 50 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din Municipiul Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 10 martie 2011, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.