Revitalizarea moral-spirituală a poporului românEste dificil ca omul să poată fiinţa fără repere morale, etice și spirituale. Pentru realizarea unei educaţii în spațiul nostru cultural-politic, în spiritul valorilor creştine, trebuie să ne racordăm la evenimente ale trecutului neamului nostru. Cultura româneasca veche s-a clădit și s-a centrat pe spiritualitatea ortodoxă. Contactul cu lumea politică înrăită și clientelară unor interese obscure, străine, alogene, răstoarnă buna rânduială a sistemului axiologic comunitar, adâncind criza de ordin moral.
După evenimentele din Decembrie ’89 se produce o discordanță majoră între vorbă și faptă, o perioadă îndelungată de convulsii sociale, de îndoctrinare a unui comportament mercantil pentru reușita financiară. Spațiului social i-au fost forţat ocultate sau eludate orice alte forme de spiritualitate. Această logică socială, prin persuadarea unor „mentalităţi comunitare”, mediatizând autoritatea inconsistenței, influențează valorile specifice socializate excesiv.
Acelui joc manipulatoriu, aplicat nu pentru prima oară în cultură, i-au fost revendicate rădăcinile de castă conducătoare în așa-zisa democrație, clasa noastră politică, aceeași de pe vremea lui Eminescu (elita negativă), continuând să vorbească fără noimă, să mintă, să fure și să distrugă… Talk-show-urile abundă de discursuri retorice, sforăitoare, dar lipsite de inspirație spirituală și de un model civic la care să ne raportăm.
Mentalul colectiv suferă transformări specifice sistemului axiologic, moralității și activităților liderilor politici, iar imaginaţia colectivă ia forme dintre cele mai neaşteptate, prezentate cu un umor nedisimulat pe rețelele de socializare. Folclorul de specialitate se îmbogăţeşte, astfel, cu o abordare pe cât de utilă, pe atât de interesantă prin comicul de situație caragialesc, revendicat de comunitatea reflexivă a unei instanțe populare de control social și priveghere spirituală.
Demnitatea socio-profesională trebuie investigată, valorizată, redescoperită sub toate aspectele, cu pasiune, aşa cum credem că Marele Anonim reuşeşte să o valideze, prin dorinţa de suflet de a pune la îndemâna marelui public un instrument documentar pentru înţelegerea provocărilor contemporane ale societății, ale moralității clasei politice și a intelectualilor, ale onestității jurnalistice atât de aproape… şi totuşi atât de departe…
Pentru consolidarea spirituală a tinerei generații, formarea personalităţii trebuie coroborată cu ființialitatea socio-cultural-politică. Tânărul, ca entitate psihoindividuală, trebuie orientat axiologic de către persoane specializate, în fața provocărilor sociale, politice, medicale, a pervertirilor existente în societatea actuală, îndeosebi a atacurilor fără precedent împotriva drepturilor omului, a autodeterminării persoanei, a eticii medicale, împotriva normelor morale, împotriva culturii politice și a cutumelor constituționale ale Statului de drept.
Criza de ordin moral a întregului corpus social reclamă și obligă realizarea unei colaborări a instanţelor mai mult sau mai puțin specializate, în direcţia revitalizării moral-spirituale a poporului nostru, mai ales acum, în contextual pandemic al distanțării sociale… cu un puternic impact educațional asupra comunităților locale urbane și rurale asupra obiceiurilor satului, a demnității raportate deseori la tradiția bunului-simț după care se orânduia toată suflarea…
Mironică CORICI
.