A N U N Ţ LICITAŢIE


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 305/16.12.2011, se va organiza în data de 29 august 2012, ora 14, la sediul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, licitaţie publică cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea terenului în suprafaţă de 63 mp, ce urmează a fi obţinut prin dezlipire din terenul evidenţiat în CF nr. 34030 Caransebeş, cu nr. top. 2897/4/1/3/-2897/3/2/2, în suprafaţă de 395 mp, proprietate privată a municipiului Caransebeş.

Cererile de înscriere la licitaţie se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 29 august 2012, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru licitaţie, în sumă de 10 lei, se achită la casieria Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Strada Teiuşului, nr. 24, până la data de 29 august 2012, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon: 0255/514947, 0255/513104, Oficiul Juridic.