Restanţierii la bugetul local, scutiţi de majorări 1În şedinţa de vineri, 30 august, consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 datorate bugetului municipiului Caransebeş.
În referatul de aprobare, primarul Felix Borcean arată că, în ultimii ani, s-a constatat o creştere importantă a numărului firmelor aflate în procedură de insolvenţă, reorganizare, dizolvare sau faliment, creanţele bugetare restante ale acestora reprezentând aproximativ 50 la sută din totalul creanţelor datorate bugetului local. În acest sens, edilul municipiului consideră că, prin anularea accesoriilor, se poate veni în sprijinul societăţilor care nu se află încă în insolvenţă, dar care întâmpină dificultăţi în achitarea impozitelor şi taxelor locale.
În ceea ce priveşte persoanele fizice – se mai arată în referatul de aprobare –, acestea înregistrează creanţe fiscale la principalele categorii de impozite, respectiv cele pe clădiri, terenuri, mijloace de transport, taxele de salubrizare, de concesiune sau de închiriere, ori la amenzile contravenţionale. Cum rata de încasare a obligaţiilor bugetare restante prin aplicarea măsurilor de executare silită este foarte mică, prin aplicarea scutirii de majorări ar exista posibilitatea conformării benevole a contribuabililor şi încasarea unor debite restante, lucru care în altă situaţie nu ar fi fost posibil.
„Este o măsură bună pentru administraţiile locale, fiindcă ne-am rostogolit cu datoriile. Un datornic important, să zicem, al oricărei comunităţi va fi avantajat, dar avantajul va fi şi de partea noastră, pentru că, probabil, acel datornic va aştepta la infinit momentul unei amnistii fiscale care ar putea să apară, dar acum i se creează o facilitate, astfel încât să nu plătească toată suma de penalităţi, ci doar datoria pe care o are într-un anumit moment şi doar penalităţile dintr-un an, de exemplu. E bine şi pentru una, şi pentru cealaltă dintre părţi. Sunt nişte baloane de oxigen”, a spus edilul municipiului.
Bianca METEŞ


Un gând despre “Restanţierii la bugetul local, scutiţi de majorări

Comentariile sunt închise.