Reguli de comportare în cazul cutremurelor de pământ


Prin poziţionarea geografică a judeţului Caraş-Severin, acesta se grefează pe un areal caracterizat de un potenţial seismic ridicat, având ca sursă generatoare a cutremurelor un complicat sistem de falii activate cu intermitenţă, care este propriu zonei de sud-vest a ţării, mişcările telurice din această zonă fiind încadrate comprehensiv în categoria ,,cutremurelor bănăţene”.

Acestea, în totalitatea lor, au focare de mică adâncime (cutremure superficiale), intensităţi maxime cunoscute de gradul VIII M.M., cu zone epicentrale reduse ca suprafaţă, cu intensităţi de manifestare care scad rapid faţă de epicentru şi având perioade de revenire inconstante.

Pentru protejarea membrilor din familie, sunt necesare unele măsuri de protecţie a locuinţei, luate înainte de cutremur:

 • identificaţi locurile în care vă puteţi proteja: grindă, tocul uşii, birou sau o masă rezistentă;

 • identificaţi obiectele care pot cădea sau se pot deplasa în timpul seismului;
 • asiguraţi măsurile pentru înlăturarea pericolelor de incendiu: protecţia şi evitarea distrugerilor la instalaţiile de alimentare cu electricitate, apă şi gaze;
 • cunoaşterea locurilor de întrerupere a alimentării cu aceste surse;
 • asiguraţi starea de rezistenţă a locuinţei – la nevoie consultaţi organele de protecţie civilă locale sau alţi specialişti;
 • asiguraţi, în locuri cunoscute şi uşor accesibile, îmbrăcăminte pentru timp rece, o rezervă de alimente, materiale (lanternă, un radio cu tranzistor şi bateriile necesare) şi obiecte necesare realizării unor truse de prim-ajutor familial.

În cazul unor manifestări la suprafaţă a unor cutremure simţite de populaţie, sunt recomandate următoarele măsuri:

 • păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică, puneţi-vă familia în siguranţă;
 • rămâneţi în locul unde vă aflaţi, în clădiri sau în exteriorul acestora;
 • dacă cutremurul v-a surprins în interior, stingeţi focul, întrerupeţi curentul electric şi gazele, deschideţi uşile şi depărtaţi-vă de ferestre sau balcoane, adăpostiţi-vă sub o bancă, masă solidă, lângă un perete de rezistenţă sau tocul unei uşi;

 • gospodinele surprinse în bucătărie să se îndepărteze cât mai mult de aragazul cu oale fierbinţi;
 • nu produceţi scântei, nu aprindeţi lumânări, chibrituri, alte surse de foc deschis, dacă simţiţi miros de gaze sau produse petroliere;
 • dacă seismul v-a surprins în exterior, depărtaţi-vă de clădiri, stâlpi sau alte obiecte în echilibru precar, la o distanţă care să vă asigure spaţiul de siguranţă în cazul prăbuşirii;
 • când sunteţi în maşină scoateţi autovehiculul în afara carosabilului, opriţi imediat şi rămâneţi în automobil;
 • când maşina este staţionată lângă clădiri, este bine să părăsiţi imediat autovehiculul şi să vă îndepărtaţi de acesta;
 • la părăsirea locuinţei, fiecare cetăţean trebuie să-şi ia actele de identitate, un mijloc de iluminat independent de sursele de alimentare, un aparat de radio cu alimentare de la baterii sau cu acumulatori, şi obiecte personale strict necesare;
 • ocoliţi locurile periculoase;

 • nu atingeţi conductorii electrici sau alte instalaţii electrice, de gaze sau de termoficare;
 • acordaţi ajutor răniţilor, bătrânilor, bolnavilor şi supravegheaţi-i până la sosirea echipelor de salvare;

 • evitaţi, pe cât posibil, circulaţia în vederea vizitării rudelor sau cunoştinţelor, pentru a vedea care este starea lor;
 • nu staţionaţi pe lângă locurile periclitate sau în preajma punctelor de lucru;
 • combateţi zvonurile, ştirile false, panica şi dezordinea;

 • participaţi (dacă vi se solicită) la acţiunile de înlăturare a dărâmăturilor, sprijinirea construcţiilor, salvarea oamenilor.

Plt. Romulus BOJINESCU,

Inspecţia de Prevenire