Regenerarea pădurilor, discutată în Colegiul PrefecturalÎn cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural, reprezentanţii Direcţiei Silvice au prezentat un raport privind regenerarea pădurilor din fondul forestier administrat de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, prin Direcţia Silvică Caraş-Severin.
În informare se arată că, prin cele 17 Ocoale silvice, Direcția Silvică administrează suprafața de 324.400 de hectare (38% din suprafața județului) de fond forestier proprietate publică a statului, şi 24.000 de hectare (3% din suprafața județului) de fond forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale sau a proprietarilor privați.
Aproximativ 98% din suprafața fondului forestier este reprezentată de păduri, diferența fiind reprezentată de drumurile auto forestiere, terenurile pentru cultura și administrarea silvică și alte terenuri.
Regenerarea pădurilor este o activitate care se poate realiza pe cale naturală și artificială. Regenerarea naturală se realizează prin aplicarea tratamentelor silvice. Acestea sunt prevăzute de amenajamentul silvic şi se concretizează prin tăierile de masă lemnoasă. Tăierile realizate în urma aplicării acestor tratamente sunt tăieri de regenerare în proporţie de 96,3%. Tăierile de refacere sau substituire a arboretelor derivate sau slab productive reprezintă 3,7% şi sunt urmate de lucrări de împăduriri după maximum două sezoane de vegetaţie de la executarea tăierii, pe toată suprafaţa, cu specii valoroase care să reconstituie tipul natural fundamental de pădure.
Tăierile de regenerare au ca scop principal înlocuirea arboretului matern care a ajuns la vârsta exploatabilităţii, respectiv cel puţin 120 de ani, şi nu îşi mai îndeplineşte la maximum funcţia ecologică şi nici pe cea economică, cu unul nou. Înlocuirea se realizează prin eliminarea treptată a arboretului matern într-o perioadă de 20-30 de ani.
Anul trecut, până în data de 30 noiembrie, la nivelul Direcției Silvice Caraș-Severin s-au realizat 443,38 hectare de regenerări naturale, 93,48 hectare de regenerări artificiale, 82,83 hectare de completări ale regenerărilor artificiale şi 4 hectare refaceri după calamități.
Pentru acțiunile de regenerări artificiale și completarea regenerărilor artificiale s-au utilizat 846.000 de puieți de diferite specii forestiere, majoritatea dintre aceștia fiind produși în pepinierele proprii.
Valoarea acestor lucrări executate anul trecut în fondul forestier administrat de Direcţia Silvică Caraş-Severin este de peste 4 milioane de lei.
La nivelul Direcţiei Silvice Caraş-Severin sunt folosiţi între 2 şi 5 milioane de lei anual pentru lucrările de regenerare cum sunt lucrările de împăduriri, completări curente, refaceri după calamităţi şi lucrările de întreţinere a regenerărilor, se mai arată în raport.
Geanina LUCA