CETATE a luat startul, în beneficiul caransebeşenilor


Aula „1 Decembrie 1918” a găzduit marţi, 15 mai, conferinţa de lansare a Proiectului „CETATE. Caransebeş, Eficient şi Tânăr prin Administrare Transparentă şi Economică”, cofinanţat din Fondul Structural European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă, derulat de Primăria municipiului Caransebeş, în parteneriat cu Transparency International România.

În deschidere, primarul Felix Borcean a spus că acesta este primul proiect european pe care administraţia locală îl realizează integral în această legislatură, felicitându-i pe cei care s-au ocupat cu implementarea sa. „Este un proiect de dimensiuni mici ca sumă, dar, cu toate acestea, consider că el este important, fiind un început sănătos pentru administraţia noastră. Este vorba despre un proiect care se adresează chiar angajaţilor Primăriei, al cărui scop este acela de a forma o administraţie eficientă, aşa cum o spune şi denumirea sa. Cuvântul «CETATE» din titlu mă duce cu gândul la un alt proiect pe care tot Andrei Ungur l-a iniţiat şi care cred că, finalmente, îşi va găsi o bună implementare şi un bun sfârşit, pentru că ne-am străduit foarte mult şi, în curând, în faţa Primăriei au să apară şi roadele sale”, a mai spus Felix Borcean.

Despre Transparency International România, partener, împreună cu Primăria municipiului Caransebeş, în acest proiect, a vorbit Georgeta Filip, expert în politici pentru administraţie în cadrul acestei organizaţii. „Transparency International România este o organizaţie neguvernamentală, cu aproape 20 de ani de activitate. Ne-am înfiinţat în 1999, an în care am devenit şi singurul reprezentant naţional al Transparency International, care luptă împotriva corupţiei. În toţi aceşti ani, organizaţia s-a îndreptat cu precădere către cetăţeni, către administraţia publică, dar şi către mediul de afaceri. Am elaborat împreună standarde instituţionale de transparenţă şi responsabilitate, am adus în atenţia publică cuvântul «integritate», am colaborat cu instituţiile publice, inclusiv pe strategia naţională anticorupţie. Peste 40 de propuneri de politici publice iniţiate de organizaţia noastră au devenit legi, am elaborat peste 120 de publicaţii – cercetări sociologice, ghiduri de bune practici –, atât pentru mediul privat, cât şi pentru administraţia publică, ţinem cursuri de formare profesională pentru administraţia publică şi pentru companii, dar, poate cel mai important, oferim asistenţă legală anticorupţie pentru cetăţeni, îndrumându-i pentru a-şi rezolva problemele”, a spus Georgeta Filip.

Managerul de proiect Andrei Ungur a amintit faptul că, în momentul în care, în luna martie a anului trecut, a depus documentaţia, acesta a fost singurul proiect acceptat, pentru că a respectat în totalitate procedura. „În cadrul acestui proiect, vor fi ateliere de lucru, primul va avea loc chiar luna viitoare, la el urmând să participe toţi şefii de compartimente, apoi vor urma alte trei ateliere, însă, între timp, partea cea mai importantă a proiectului va fi certificarea ISO 9001, şi vom fi printre puţinele primării din ţară care au o astfel de certificare. Vor urma, apoi, cursurile de formare cu personalul Primăriei, pentru a putea aplica procedurile. În momentul în care totul decurge cum trebuie şi aceste proceduri sunt respectate, dacă, de exemplu, cineva din Primărie pleacă şi altcineva îi ia locul, a doua zi acesta va şti ce trebuie să facă în noul post. Vor mai fi două vizite de lucru, una în străinătate şi una în ţară, la instituţii care sunt recunoscute ca şi performanţă în domeniul managementului calităţii, iar la final sperăm că în primul rând cetăţenii vor fi mulţumiţi de ceea ce va ieşi din acest proiect”, a adăugat Andrei Ungur.

În continuare, Georgeta Filip şi Andrei Ungur le-au prezentat participanţilor la lansare, punctual, Proiectul CETATE. Acesta are ca obiectiv general implementarea unui sistem de management al calităţii unitar şi eficient, prin standardizarea proceselor de lucru, elaborarea de instrumente specifice de lucru, certificarea ISO 9001:2015 şi dezvoltarea abilităţilor personalului din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari şi dezvoltării capacităţii instituţionale.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în standardizarea proceselor de lucru la nivelul Primăriei municipiului Caransebeş, pe baza modelelor de bună practică şi a lecţiilor învăţate prin networking, precum şi corelarea cu Standardele ISO 9001:2015, în vederea optimizării proceselor orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, precum şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor a 40 de persoane, reprezentând personalul din cadrul Primăriei Caransebeş, privind implementarea, respectarea şi actualizarea continuă a standardelor de management al calităţii, prin sesiunile de formare profesională, în vederea sprijinirii introducerii sistemului de management al calităţii unitar şi eficient, dar şi creşterea gradului de informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la îmbunătăţirile pe care Primăria municipiului le face pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale cu efecte pozitive pentru serviciile/procesele puse la dispoziţia beneficiarilor.

Principalele rezultate aşteptate în urma implementării acestui proiect sunt un studiu de bune practici recunoscute în plan naţional şi internaţional în managementul calității, aplicabil administrației publice, un mecanism de monitorizare a utilizării managementului calității şi performanţei, implementarea unui Sistem de Management al Calităţii unitar şi eficient, certificarea Primăriei municipiului Caransebeş conform Standardelor ISO 9001:2015. De asemenea, certificarea a 40 de persoane din cadrul instituţiei, ca urmare a participării la cursuri de formare, un studiu de evaluare a impactului sistemelor și instrumentelor de management al calității, un manual de procedură privind actualizarea permanentă a standardelor de performanţă şi calitate, precum şi un raport de bună practică privind instrumentele şi mecanismele create în cadrul proiectului.

Atât în beneficiul Primăriei Caransebeş, cât şi în beneficiul cetăţenilor, proiectul va contribui implicit la fluidizarea proceselor organizaționale, debirocratizarea și îmbunătățirea proceselor de lucru din cadrul instituției, reducerea duratei de livrare a proceselor orientate către beneficiari.

Prin toate activitățile propuse și rezultatele urmărite, proiectul va asigura extinderea şi consolidarea Sistemului de Management al Calităţii din cadrul Primăriei, contribuind astfel la optimizarea proceselor orientate către cetăţenii beneficiari, în concordanţă cu Strategia pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014 – 2020. În acelaşi timp, proiectul contribuie la creșterea capacității administrative a instituției, care va putea deveni astfel model de bună practică la nivel național.

Valoarea totală a proiectului este de 376.092,41 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 316.573,06 lei, urmând să fie implementat în perioada martie 2018 – iunie 2019.

CETATE. Caransebeş, Eficient şi Tânăr prin Administrare Transparentă şi Economică”, cod My SMIS:120791, este un proiect cofinanţat din Fondul Structural European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Bianca METEŞ