Reabilitarea termică începe cu… hârţogăria


Asociaţiile de proprietari care vor să-şi reabiliteze termic blocul şi să obţină Certificatul energetic trebuie să întocmească mai întâi o documentaţie. Aceasta se ridică de la sediul Transal URBIS, pe bază de cerere, în care vor fi specificate imobilele care intră în administrarea asociaţiei. În ediţia de astăzi spicuim o serie de prevederi ale Legii 230/2007, precum şi unele informaţii privind conţinutul Certificatului energetic şi clasele energetice în care se încadrează apartamentele, în funcţie de vechimea lor. (C. Senco)

Potrivit legislaţiei în vigoare, asociaţiile de proprietari care intenţionează să reabiliteze termic blocul de locuinţe şi să obţină Certificatul energetic trebuie să întocmească în prealabil o documentaţie. Preşedintele Asociaţiei de Proprietari Nr. 1 din Caransebeş, Ion Goanţă, a demarat deja procurarea actelor necesare. „Documentaţia se ridică de la sediul societăţii Transal Urbis S.R.L., pe bază de cerere, unde vor fi specificate blocurile care intră în administrarea asociaţiei”, susţine Ion Goanţă. Norma metodologică de aplicare a Legii Nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari prevede la articolul 13 că „proprietarul poate aduce îmbunătăţiri sau modificări proprietăţii sale individuale, cu respectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea de către autoritatea publică locală a modificărilor construcţiei, fără a pune în pericol integritatea structurală a clădirii sau a altor proprietăţi individuale. Proprietarul nu poate schimba aspectul sau destinaţia proprietăţii comune fără a obţine mai întâi acceptul asociaţiei de proprietari. Orice modificare a proprietăţii individuale se va aduce la cunoştinţa asociaţiei pentru înscrierea în jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a construcţiei, prin depunerea în copie a actelor de autorizare, a procesului-verbal de recepţie şi a schiţelor. Unităţile care au administrat clădirile şi sunt deţinătoare a cărţii construcţiei au obligaţia de a o preda asociaţiilor de proprietari, iar acolo unde aceasta nu mai există, să o reconstituie pe cheltuială proprie”.

Prin certificatul energetic, potenţialul cumpărător sau chiriaş este informat asupra performanţei energetice a apartamentului, exprimată, în principal, prin consumul total anual specific de energie, exprimat în kWh/mp arie utilă, respectiv prin consumul de căldură anual specific pentru încălzire, apă caldă de consum şi iluminat, prin eficienţa energetică a apartamentului, prin încadrarea acestuia într-o clasă energetică (de la clasa A – eficienţă energetică ridicată, la clasa G – eficienţă energetică scăzută), funcţie de consumul total anual specific de energie.

De asemenea, certificatul conţine o serie de recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii locuinţei, din punctul de vedere al consumurilor energetice.

Majoritatea clădirilor vechi sunt încadrate în clasele energetice C şi D, având consumuri specifice anuale pentru încălzire, apă caldă de consum şi iluminat de peste 200 kWh/mp/an. În acest context, este de menţionat că ţinta consumului anual specific de energie pentru încălzire este de sub 100 kWh/mp/an. Certificatul este valabil 10 ani de la data emiterii şi se elaborează de către auditori energetici pentru clădiri, persoane fizice atestate.

Carmen SENCO