De ce nu are Caransebeşul abator…


Unul dintre punctele pe marginea căruia s-a discutat mult în şedinţa de la sfârşitul lunii trecute a Consiliului Local Caransebeş a fost cel referitor la respingerea cererii formulate de administratorul SC Paco Leapeio SRL, care solicita prelungirea cu un an a termenului contractului de vânzare-cumpărare a terenului pe care acesta dorea să-şi dezvolte investiţia, respectiv un abator, cu punct de refrigerare a cărnii.

Necunoscând, probabil, procedurile care se desfăşoară într-un asemenea for, Ioan Cârpaci, prezent în sala de şedinţe, a cerut să ia cuvântul pentru a-şi apăra cauza abia după ce proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil din partea consilierilor locali, astfel că intervenţia sa a fost tardivă, iar contractul pentru cele două parcele în suprafaţă totală de 10.000 de metri pătraţi, din zona TMD, pentru care a plătit 35.000 de euro, nu a mai fost prelungit.

Cu toate acestea, omul de afaceri a ţinut să-şi spună of-ul, înşirând problemele întâmpinate în demararea investiţiei, afirmând că încă de la început existau neconcordanțe între ceea ce era stipulat în contractul de vânzare pentru cele două parcele, și situația reală din teren. Conform afirmaţiilor sale, reprezentanţii societăţii TMD Friction au pretins că o parte din teren este proprietatea acestei firme, Primăria Caransebeş constatând că, într-adevăr, o porțiune de 64 de mp era suprapusă cu proprietatea TMD Friction. Un alt aspect sesizat de Ioan Cârpaci a fost acela că terenul cumpărat de el, în loc să fie intravilan, s-a dovedit a fi extravilan, ba, mai mult, în Cartea Funciară suprafaţa figura ca pășune, fapt care l-a împiedicat să construiască. Văzând toate acestea, administratorul SC Paco Leapeio a ridicat o clădire, pentru a-şi demonstra, totuşi, buna-credinţă, chiar dacă nu avea autorizație de construire de la Primăria municipiului, însă a trebuit să o demoleze, pentru a nu fi amendat pentru gestul său.

În replică, viceprimarul Marius Isac i-a spus că terenul a fost dat societăţii Paco Leapeio în anul 2011, atunci când Ioan Cârpaci a scos două certificate de urbanism, şi tot câte două în 2012, 2014, 2016 şi în 2017. În plus, anul trecut consilierii au prelungit pentru încă un an același contract, în ideea în care firma va primi finanțare europeană şi va demara, totuşi, proiectarea.

Într-un raport al Serviciului Autorizări, Avizări şi Urbanism din cadrul Primăriei Caransebeş, se arată că, anul trecut, s-a semnat un act adiţional la contractul încheiat în 2011 între cele două părţi, prin care se prelungea cu un an termenul respectivului contract, conform acestuia SC Paco Leapeio având obligaţia realizării, până în 6 ianuarie a.c., a unei investiţii ce consta în amenajarea unui depozit pentru produse din carne, abator, cantină, platforme industriale, parcări, drumuri de acces şi spaţii verzi, respectiv o investiţie de minimum 100.000 de euro sau minimum 50 de angajaţi, să procedeze la demararea investiţiei în termen de un an de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare, urmând să o definitiveze în doi ani de la acel moment. Totodată, în contract se menţionează că „neînceperea şi nerealizarea investiţiei în condiţiile şi la termenul stipulate în respectivul act atrage după sine rezoluţionarea de drept a contractului”.

Ioan Cârpaci, la rândul său, a arătat înspre Primărie, afirmând că i-au fost puse piedici, însă el nu va renunța la investiţie. „Am adus umplutură pe teren, am îngrădit, am făcut fundațiile, am ridicat… Voi da Primăria în judecată. Mie nu-mi trebuie cei 35.000 de euro, cât am plătit pe teren, eu vreau terenul, pentru că investiția mea stagnează”, a spus administratorul SC Paco Leapeio SRL.

Sonia BERGER