Radiografia unui judeţ din coada plutonului


În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural al judeţului Caraş-Severin, a fost dată publicităţii o informare referitoare la evoluţia principalilor indicatori economici şi sociali ai acestei unităţi administrativ-teritoriale în anul 2014. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra evoluţiei indicatorilor – au spus reprezentanţii Direcţiei de statistică a judeţului –, s-a efectuat analiza acestora şi în perioade mai lungi de timp, în funcţie de disponibilitatea datelor.

Astfel, se arată în respectivul raport, la 1 iulie 2014, populaţia cu domiciliul în judeţ (cetăţeni români) era de 332.267 de persoane, din care 169.467 femei (51%) şi 162.800 barbaţi (49%), distribuţia pe medii de rezidenţă arătând o urbanizare pronunţată (58,6% în urban, respectiv 41,4% în rural). La această dată, populaţia reprezenta 1,49 % din populaţia României, clasând Caraş-Severinul pe locul 34 în ierarhia judeţelor, incluzând aici şi municipiul Bucureşti. Pe total, femeile sunt mai numeroase decât bărbaţii, gradul de feminitate fiind de 104 femei la 100 de bărbaţi. Dacă se analizează situaţia pe vârste, se observă că gradul de masculinitate este uşor superior gradului de feminitate până la vârsta de 54 de ani, după această vârstă gradul de feminitate crescând vertiginos.

În ceea ce priveşte mişcarea naturală, în 2014 s-au născut 2.322 de copii şi au decedat 4.013 persoane, sporul natural fiind de -1.721. Anul trecut s-au întegistrat 23 de decese sub vârsta de un an, numărul cel mai mic din perioada 1990-2014. În anul 2014, rata natalităţii a fost 7 născuţi vii la 1000 de locuitori, maxima înregistrându-se în luna iulie (8,6 0/oo), iar minima în februarie (5,7 o/oo).

Rata mortalitaţii generale a înregistrat un minim de 9,6o/oo tot în luna iulie, şi un maxim de 14 o/oo în decembrie, media fiind de 12,2 o/oo în 2014.

Rata sporului natural a fost negativă în întreaga perioadă şi s-a situat între -7,8 o/oo şi -1,1 o/oo (maximă în iulie, respectiv minimă în decembrie), cu o medie anuală de -5,1 o/oo.

De asemenea, se mai arată în respectiva informare, în perioada 1994-2014 populaţia judeţului s-a diminuat cu 39.500 de persoane. Anual, populaţia a scăzut în medie cu 1.900 de locuitori (76,8% prin mişcare naturală şi 23,2% prin mişcare migratorie).

În ceea ce priveşte mişcarea naturală, în această perioadă s-au născut 63.000 de copii, numărul deceselor fiind de 93.300 de persoane, înregistrându-se un spor natural de -30.300. Numărul decedaţilor sub un an, între 1994-2014, a fost de 1.050. Rata natalităţii din perioada 1994-2014 s-a situat între 7 şi 9,7 născuţi vii la 1000 de locuitori, cu maximul în 1994 şi minimul în anii 2013 şi 2014, cu o medie anuală de 8,5o/oo. Rata mortalitaţii generale a înregistrat un minim de 11,6o/oo în anul 2012 şi un maxim de 13,6 o/oo în 1997, media anuală fiind de 12,6 o/oo în perioada la care se face referire. Rata sporului natural a fost negativă în întreaga perioadă şi s-a situat între -5,2 o/oo şi -3,6 o/oo (maximă în 1994, 1998 şi 2004, respectiv minimă în 2014), cu o medie anuală de -12,6 o/oo.

În privinţa mişcării migratorii interjudeţene şi externe (în alte ţări) din perioada 1994-2014, ea este responsabilă de scăderea populaţiei cu 9.200 de persoane – 65,8% prin mişcare migratorie interjudeţeană, respectiv 34,2% prin mişcare migratorie externă. Numărul emigranţilor definitivi care şi-au stabilit domiciliul permanent pe teritoriul altui stat, în perioada 1994-2012, a fost de 7.367 persoane, în timp ce numărul imigranţilor a fost de 1.608 persoane.

Un alt indicator important prezentat în această informare se referă la durata medie a vieţii, care a crescut de la 67,7 ani în 1990, la 74 de ani în 2013 (+6,7 ani). În toată această perioadă, indicatorul s-a situat sub media naţională, Caraş-Severinul situându-se pe locul 38 în 1990 şi urcând pe poziţia 32 în anul 2013, în ierarhia judeţelor.

În ceea ce priveşte forţa de muncă, la 1 ianuarie 2014 indicatorul resurse de muncă (din punct de vedere al efectivelor) a înregistrat o valoare de 202.800 de persoane, în scădere cu 1.300 faţă de 1 ianuarie 2013. Componentele resurselor de muncă au fost: populaţie ocupată civilă (112.200 de persoane), şomeri (6.800 de persoane), populaţie în pregătire profesională şi alte categorii de populaţie în vârstă de muncă (83.300 de persoane). Populaţia ocupată civilă plus şomerii reprezintă populaţia activă civilă, respectiv 121.800 de persoane. Rata de ocupare calculată ca raport, exprimat procentual, între populaţia ocupată civilă şi resursele de muncă a fost de 55,3% (58,7% pentru bărbaţi, respectiv 51,7% pentru femei).

La sfârşitul anului 2014, în judeţul Caraş-Severin erau 52.500 de salariaţi, dintre care 2.400 lucrau în agricultură, silvicultură şi servicii anexe, 20.000 în industrie şi construcţii, iar 30.100 în servicii.

În anul 2014, câştigul salarial mediu brut lunar s-a situat între 1.640 lei/salariat în ianuarie şi 1.799 lei/salariat în noiembrie, iar cel net a înregistrat valorile extreme în aceleaşi luni (1.193 în ianuarie, respectiv 1.293 lei în noiembrie).

Şomajul, fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltǎrii societăţii, este rezultatul direct al proceselor de restructurare a economiei. La sfârşitul lunii decembrie 2014, în judeţul Caraş-Severin existau 5.277 de şomeri – 2.259 de femei şi 3.018 bărbaţi. Rata şomajului, la sfârşitul aceleiaşi perioade, a fost de 4,4%, egală cu cea de la finele anului 2003. Distribuţia diferenţiată a şomerilor pe sexe imprimă o rată a şomajului diferită, respectiv 4,6% pentru bărbaţi şi 4,2% pentru femei. Comparând rata şomajului din judeţ cu rata medie la nivel naţional, se observă că în Caraş-Severin aceasta este mai mare cu 0,4%.

Cât priveşte un alt indicator important, datele statistice disponibile la nivelul trimestrului III al anului 2014 relevă faptul că în judeţul Caraş-Severin existau 76.713 pensionari de asigurări sociale de stat, cu 961 mai puţini decât la sfârşitul anului 2003. Pensia medie lunară a crescut cu 4,1%, de la 809 lei la sfârşitul lui 2013, la 842 lei în trimestrul III al anului trecut. Numărul de pensionari care au revenit la un salariat în trimestrul III al anului 2014 era de aproximativ 1,5.

În domeniul economic, în anul 2013, cele 4.731 de unităţi locale – întreprindere sau o parte a acesteia (atelier, fabrică, depozit, birou, mină sau staţie etc.), situată la o adresă identificabilă – de pe raza judeţului Caraş-Severin au realizat o cifră de afaceri de 6.276 milioane de lei, folosind 36.686 de persoane ocupate. Volumul producţiei industriale din judeţul Caraş-Severin, realizat în anul 2014, a înregistrat o creştere cu 12,3% faţă de cel din anul 2013.

În primele 11 luni ale anului 2014, exporturile FOB (Free on Board) realizate de firmele cu sediul în judeţul Caraş-Severin s-au cifrat la 227,6 milioane de euro (0,5% din nivelul naţional), iar importurile CIF (Cost, Insurance and Freight) au înregistrat valoarea de 181,3 milioane de euro (0,3% din total ţară). Balanţa comercială exprimată prin soldul FOB/CIF prezintă un excedent de 66,3 milioane de euro.

În ceea ce priveşte turismul, în anul 2014, numărul unităţilor de cazare deschise a crescut de la 186 în 2013, la 188. În această perioadă s-a înregistrat o creştere a numărului de turişti cazaţi, de la 119.000 în 2013, la 122.000 anul trecut.

Bianca METEŞ