PSS Lucian, la Mănăstirea Almăj-Putna


La praznicul „Schimbărea la Faţă a Domnului”, paraclisul de iarnă al Mănăstirii Almăj-Putna a fost târnosit.

În fiecare an la praznicul „Schimbării la Faţă a Mântuitorului Iisus Hristos”, sute de credincioşi trec pragul acestei mănăstiri, pentru a lua parte la rugăciunile şi slujbele care se oficiază de către preoţii şi monahii de aici. Anul acesta, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, a săvârşit, în prezenţa unui număr impresionant de enoriaşi, slujba de târnosire a paraclisului de iarnă, iar apoi Sfânta Liturghie arhierească. Paraclisul de iarnă a fost construit între anii 1996-2000, din cărămidă, având iconostasul din zid, iar pictura executată în tehnica tempera de către pictorul Mihai Bofan din Oraviţa.

Bucuria almăjenilor a fost una deosebită, întrucât în această zi au avut prilejul să se închine înaintea sfântului jertfelnic şi să primească mulţumirea ostenelii lor.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa Lucian a hirotesit întru protosinghel pe părintele stareţ al aşezământului, ieromonahul Andrei Radu, iar la momentul cuvenit a rostit o rugăciune de binecuvântare. La final, Preasfinţia Sa a împărţit acte de cinstire ctitorilor şi binefăcătorilor acestei mănăstiri şi a avut un bogat cuvânt de învăţătură, iar cei prezenţi au luat parte la o agapă frăţească.

Mănăstirea Almăj-Putna a luat fiinţă la începutul lunii martie 1996, când ieromonahul Sava Gana, împreună cu alţi călugări, au preluat administrarea schitului. Prin osteneala călugărilor şi contribuţia oamenilor de bine, s-a concretizat construcţia unui paraclis de vară, a corpului de chilii, a paraclisului de iarnă şi a unui sector agro-zootehnic pe un teren aflat în apropierea schitului. În anul 1999, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ridicat schitul cu hramul „Schimbarea la faţă a Mântuitorului Iisus Hristos” la rang de mănăstire.

Actualmente, obştea monahală este condusă de părintele protosinghel Andrei Radu. În prezent, aici sunt în derulare lucrări de amenajare a corpului de chilii.

Liviu DINU