PSS Lucian, Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin


Într-o atmosferă emoţionantă, Consiliul Judeţean a acordat, recent, titlul de ,,Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin” Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului. Forul judeţean a aprobat conferirea acestei distincţii Preasfinţiei Sale în şedinţa din luna iulie a.c. ,,Nu este titlul nostru, ci al tuturor colaboratorilor de la Centrul Eparhial, protopopiate, parohii, mânăstiri, schituri, dar şi al tuturor ostenitorilor, cadrele didactice ale Facultăţii de teologie şi ale Seminarului teologic”, a spus PSS Lucian. (S. Berger)

În prezenţa autorităţilor locale, a oamenilor de cultură, a preoţilor şi a monahilor din Episcopia Caransebeşului, la sfârşitul săptămânii trecute, Întâistătătorul Eparhiei a primit, într-un cadru festiv, titlul de ,,Cetăţean de onoare al judeţului Caraş-Severin”.

Consiliul Judeţean a aprobat conferirea acestei distincţii Preasfinţiei Sale în şedinţa de lucru din luna iulie a.c. înaintea evenimentului târnosirii noii Catedrale Episcopale cu hramul „Învierea Domnului”. Daniel Alic, consilier cultural al Episcopiei Caransebeşului, a rostit un scurt laudatio, în care, printre altele, a spus: „Sârgul şi perseverenţa Preasfinţitului nostru Episcop Lucian au mers mână în mână cu smerenia. Şi, deşi, cu adevărat s-a ostenit mai mult decât toţi în vederea finalizării Catedralei din Caransebeş, i-a lăudat deopotrivă pe toţi credincioşii eparhiei. A vizitat aproape toate parohiile şi filiile din eparhie, a hirotonit peste 100 de clerici pentru nevoile duhovniceşti ale credincioşilor şi a impulsionat ridicarea şi renovarea a numeroase biserici. Amintim aici bisericile istorice din Caransebeş: „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” şi „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, biserica ,,Adormirea Maicii Domnului” din Reşiţa şi celelalte biserici aflate în construcţie în municipiul reşedinţă de judeţ: ,,Schimbarea la Faţă” sau Catedrala din cartierul Govândari, biserica ,,Pogorârea Sfântului Duh” şi biserica ,,Sfântul Vasile cel Mare”. Este demn de menţionat că, în numai patru ani şi jumătate de slujire arhierească, Preasfinţitul Părinte Lucian a târnosit 46 din edificiile de cult ale eparhiei, iar altele 85 au fost binecuvântate în urma unor lucrări de refacere şi amenajare.

Pentru toate aceste realizări puse în slujba oamenilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian s-a învrednicit de aleasă preţuire şi recunoaştere din partea autorităţilor administrative locale, fiind Cetăţean de onoare în peste douăzeci de localităţi ale judeţului Caraş-Severin. Amintim între acestea oraşele Caransebeş, Băile Herculane şi Anina. Acum, prin vrednicia de Cetăţean de onoare al judeţului Caraş-Severin, se împlinesc toate într-o lucrare unitară, spre o mai mare responsabilitate în slujirea lui Hristos prin Biserică.”

În încheiere, Preasfinţia Sa a rostit o scurtă alocuţiune, în care a mulţumit autorirăţii locale pentru acordarea acestui titlul care onorează Eparhia Caransebeşului şi, astfel, pe toţi preoţii şi credincioşii ei: „Primim acest onorant titlu cu emoţie şi responsabilitate, în acest an atât de important pentru judeţul şi Eparhia noastră. Primim acest titlu în anul târnosirii noii Catedrale episcopale din Caransebeş de către Patriarhul României, în anul în care se împlinesc 100 de ani de la instalarea Episcopului Miron Cristea în demnitatea de Episcop al Caransebeşului. Evenimentul de astăzi mă obligă, mă onorează şi mă cinsteşte. Nu este titlul nostru, ci al tuturor colaboratorilor de la Centru Eparhial, protopopiate, parohii, mănăstiri, schituri, dar şi al tuturor ostenitorilor, cadrelor didactice ale Facultăţii de teologie şi ale Seminarului teologic.
Vă mulţumesc, aşadar, pentru onoare, care mă obligă la mai multă osteneală, muncă şi rugăciune pentru mai-binele credincioşilor şi preoţilor acestui judeţ
”, a mai adăugat Preasfinţia Sa în cuvântul de mulţumire.

Sonia BERGER