Prevenirea incendiilor la fondul silvic


Anual, în perioada 15 martie-15 aprilie, în România se sărbătoreşte Luna Pădurii. În această perioadă se execută majoritatea lucrărilor de regenerare a fondului forestier şi de toaletare a terenurilor din vecinătatea pădurilor.

Pentru prevenirea producerii unor evenimente care duc la distrugerea vegetaţiei, fondului forestier sau a altor bunuri din zonele împădurite, recomandăm respectarea următoarelor reguli şi măsuri de comportament:

– în caz de incendiu, orice persoană are obligaţia de a acorda ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a autorităţilor administraţiei publice sau a reprezentanţilor acestora;

– în cazul incendiilor produse la păduri, la plantaţii şi la culturi agricole, persoanele fizice şi juridice aflate în apropiere au obligaţia să intervină cu mijloacele de care dispun, fără a fi solicitate, şi să anunţe de urgenţă ocolul silvic şi personalul silvic;

– deţinătorii de păduri şi utilizatorii de construcţii ori de instalaţii şi echipamente tehnologice de producţie din aceste păduri au obligaţia să conlucreze cu autorităţile administraţiei publice şi cu organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregătirea şi punerea în aplicare a planurilor de intervenţie în caz de incendiu;

– respectaţi instrucţiunile personalului silvic;

– menţineţi curăţenia în pădure: aruncaţi în locurile special amenajate hârtiile, resturile de mâncare ori sticlele. Ele ar putea contribui la propagarea incendiilor în pădure;

– nu lăsaţi copiii să se joace cu focul;

– nu faceţi foc decât în locuri permise, la adăpost de vânt, curăţând terenul din jur de orice material care se poate aprinde;

– nu faceţi focul în condiţii de vânt puternic şi pe timp secetos;

– nu lăsaţi niciodată focul nesupravegheat, deoarece chiar şi o rafală slabă de vânt poate modifica direcţia focului, îndreptând flăcările spre vegetaţie sau transportând scânteile incandescente la distanţe mai mari, în interiorul pădurii;

– nu fumaţi şi nu aruncaţi la întâmplare resturile de chibrituri şi ţigări aprinse în pădure;

– nu părăsiţi niciodată focul făcut înainte de a vă asigura de stingerea lui completă;

– depozitaţi cenuşa rezultată din ardere în gropi speciale, după ce aţi stins-o cu apă;

– anunţaţi prompt orice incendiu pe care îl observaţi, prin apelarea Numărului de urgenţă 112, şi interveniţi imediat cu mijloacele avute la îndemână.

Efectuarea lucrărilor de ardere a vegetaţiei uscate se desfăşoară doar după obţinerea permisului de lucru cu foc deschis. Acest permis se eliberează, potrivit Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale Nr. 605/579/2008, prin grija primarului, de către şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau altă persoană desemnată în acest sens.

Totodată, vă reamintim că, în conformitate cu Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul. De asemenea, conform Hotărârii Guvernului României Nr. 537/2007, amenajarea de locuri pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi, se pedepseşte cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei.

De asemenea, recomandăm conducătorilor primăriilor din judeţ intensificarea controalelor executate prin Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din subordine şi luarea măsurilor ce se impun pentru preîntâmpinarea eventualelor evenimente negative în domeniul apărării împotriva incendiilor la arderile de vegetaţie uscată şi resturi vegetale, precum şi informarea cetăţenilor prin punctele de informare preventivă constituite, dar şi prin alte mijloace considerate utile.

Vă reamintim că, în cazul producerii de incendii, puteţi să apelaţi Numărul unic de urgenţă 112 sau Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de pe raza localităţii de domiciliu.

INSPECŢIA DE PREVENIRE

ISU „SEMENIC”

Plt.-adj. Laurenţiu BUŞE