Pregătirea alegerilor, în linie dreaptăComisia tehnică judeţeană Caraş-Severin pentru coordonarea activităţilor de organizare a alegerilor pentru Preşedintele României s-a întrunit recent la sediul Instituţiei Prefectului, pentru a analiza stadiul de pregătire şi organizare a procesului electoral, dar şi pentru a stabili activităţile ce urmează să fie întreprinse în continuare.
De la stabilirea datei alegerilor şi până în prezent, au fost emise patru Ordine de prefect, privind: constituirea Comisiei tehnice; constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică; stabilirea dimensiunii ştampilei Biroului Electoral Judeţean Caraş-Severin şi a ştampilei de control a Birourilor electorale ale Secţiilor de votare; desemnarea informaticienilor care vor asigura funcţionalitatea sistemelor informatice şi de comunicaţii utilizate în procesul electoral, am fost informaţi de Instituţia Prefectului.
Sediul Biroului Electoral Judeţean Caraş-Severin este asigurat în incinta Sălii Polivalente din Reşiţa.
Mai multe informaţii despre activitatea, componenţa şi datele de contact ale acestuia pot fi găsite la adresa: https://cs.prefectura.mai.gov.ro/presedinte-2019/
În luna septembrie a fost organizată instruirea primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale cu privire la sarcinile ce le revin pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor.
La nivelul judeţului Caraş-Severin vor exista 365 de Secţii de votare.
Instituţia Prefectului a achiziţionat ştampilele de control pentru secţiile de votare şi celelalte materiale necesare desfăşurării alegerilor şi a demarat achiziţia serviciilor de transport pentru preluarea buletinelor de vot, a timbrelor autocolante, proceselor-verbale pentru constatarea rezultatului alegerilor şi a ştampilelor cu menţiunea „VOTAT”.
În perioada următoare va avea loc tragerea la sorţi a preşedinţilor şi locţiitorilor Secţiilor de votare, urmând ca ulterior să fie organizate mai multe sesiuni de instruire a acestora.
Amenajarea şi dotarea Secţiilor de votare cu urne de vot, urne speciale şi cabine de vot sunt asigurate de către primării, în timp ce distribuirea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare desfăşurării procesului electoral va fi realizată de către Instituţia Prefectului.
Pentru informații legislative suplimentare, lista candidaţilor înscrişi şi hotărâri ale Biroului Electoral Central, poate fi consultat link-ul: http://prezidentiale2019.bec.ro/
Bianca METEŞ