Prefectura îşi suspendă din activităţiAvând în vedere evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României în contextul apariției și răspândirii Coronavirusului COVID – 19, prefectul judeţului Caraş-Severin a emis un Ordin privind suspendarea unor activităţi.
Astfel – se arată în comunicatul de presă emis de Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin –, se suspendă activitatea de audiențe, relații cu publicul, registratură generală și de apostilare a actelor oficiale administrative până în 31 martie, urmând ca după această dată să se ia noi decizii, în funcție de evoluția situației.
Cetățenii și instituțiile publice se pot adresa Instituției Prefectului prin alte mijloace de comunicare decât prezentarea personal la sediul instituției, respectiv fax nr. 0255/220096, 0255/212750, e-mail prefect@prefcs.ro, dialog@prefcs.ro, apostila@prefcs.ro, și poștă (Instituția Prefectului – județul Caraș-Severin, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, Reșița), după caz.
De asemenea, solicitanţii care doresc apostilarea actelor oficiale vor depune documentele doar prin corespondență, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 din Instrucțiunile MIRA Nr. 82/2010, respectiv: actul pentru care se solicită eliberarea apostilei să fie însoţit de documentele prevăzute la art. 6 şi 7; documentele să fie transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire; contravaloarea cheltuielilor ocazionate de transmitere a actului şi a apostilei către solicitant sunt suportate de către acesta. (B. Meteş)