Povestea Buchinului – ,,Satul din pădurea cu fagi”


De curând, a ieşit de sub tipar prima monografie dedicată exclusiv satului Buchin, semnată de inginerul agronom Ioan Radu. Cartea îl trimite pe cititor în anul 1411, la prima însemnare despre ,,aşezarea din padurea cu fagi” sau ,,a oamenilor ştiutori de carte”, cum mai era denumit Buchinul în scrierile vechi, şi îl poartă, pe parcursul a 600 de ani, până în prezent. Prin cuvinte ori imagini alb-negru, sunt dezvăluite datini şi credinţe ale locului, poveşti  nescrise până acum, spuse doar la lumina lumânării sau la gura sobei, date demografice, porturi de odinioară ale sătenilor, care se mai găsesc acum doar în colecţiile muzeelor de etnografie,  obiceiuri practicate la nunţi, înmormântări ori nedei, care şi-au pierdut, odată cu trecerea timpului, farmecul de altădată. Spre sfârşitul lucrării  sunt prezentate scurte date biografice ale celor ce au fost sau sunt intelectualii satului, de la  învăţători, profesori, avocaţi, până la cadre militare sau ingineri.  

Monografia Buchinului nu este, după cum mărturiseşte autorul, o lucrare academică, ci una scrisă pentru marele public,  mai precis pentru  omul de rând, cu o cultură istorică mai modestă,  şi în special pentru cel tânăr.  ,,Abia acum, la vârsta de 80 de ani, îmi văd visul împlinit, şi totodată mă văd achitat de promisiunea făcută în tinereţe mentorilor mei, preoţii Cornel Olariu şi Corneliu Temeş, profesorului Petru Hamat şi mai ales învăţătorului meu, Busuioc Busu. Dânsul lucra la monografia satului Buchin şi de fiecare dată îmi citea ce scria. Fiind arestat de Securitate şi închis, materialul scris al monografiei a fost ars împreună cu alte cărţi. După mulţi ani, ieşind din închisoare, s-a apucat să scrie din nou. Bolnav fiind şi bătrân, nu îşi amintea multe.  Atunci am început să-i spun eu amănunte ce mi-au rămas întipărite de pe vremea când mi le citea. S-a uitat lung la mine, a zâmbit şi m-a rugat  să refac eu monografia, să o aduc la zi, ca semn al respectului meu faţă de el”, povesteşte cu nostalgie autorul. Cartea a fost tipărită cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local Buchin.  

Otilia ŢICHELEA