Poftiţi la APIA!


„Lucrezi pământul, depui cerere, primeşti fonduri europene şi naţionale! APIA te aşteaptă!“ – acesta este sloganul sub care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a lansat campania de informare privind primirea cererilor de sprijin pe suprafaţă.

Obiectivul general al campaniei îl reprezintă informarea fermierilor cu privire la fondurile europene şi naţionale destinate schemelor/măsurilor de sprijin pe suprafaţă în anul 2012, precum şi la modalitatea de accesare a acestora. Se pune accent în continuare pe informarea eficientă a fermierilor cu privire la aplicaţia de identificare online a parcelelor agricole – folosind IPA Online –, prin care beneficiarii, prin conexiune la internet, îşi pot vizualiza propriile parcele digitizate în campania anterioară şi îşi pot digitiza şi alte parcele, prin identificare pe ortofotoplanurile disponibile în baza de date (LPIS) a APIA.

Pe durata campaniei, Centrele judeţene şi locale ale Agenţiei vor organiza sesiuni de informare şi instruire a fermierilor, şi deopotrivă a administraţiei agricole din primării, cu privire la perioada de depunere a cererilor de sprijn pentru plăţi pe suprafaţă în anul 2012, modalitatea de completare a acestora, condiţiile de eligibilitate impuse de legislaţia europeană şi naţională, tipurile de controale impuse de regulamentele europene, precum şi la pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă.

În cadrul sesiunilor de instruire se va acorda atenţie procedurii de completare electronică a declaraţiei de suprafaţă şi identificare, respectiv schiţarea online a parcelelor agricole. De aceste instruiri vor beneficia atât fermierii, cât şi administraţia agricolă din primării, respectiv personalul din bibliotecile judeţene şi comunale cuprinse în Programul Biblionet.

Campania de primire a cererilor de sprijin pe suprafaţă în anul 2012 se va derula în perioada 1 martie – 15 mai 2012, respectiv 11 iunie, cu penalizări de 1 la sută pentru fiecare zi de întârziere.

Sonia BERGER