Podoabele femeieștiPodoaba voastră – a femeilor – „să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur și îmbrăcămintea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu” ( I Petru 3,3-4).
„Asemenea și femeile, în îmbrăcăminte cuviincioasă, făcându-și lor podoabă din sfială și din cumințenie, nu din păr împletit și din aur, sau din mărgăritare, sau din veșminte de mult preț; ci, din fapte bune, precum se cuvine unor femei temătoare de Dumnezeu” (I Timotei 2,9-10).
Femeia, când se împodobește prea mult, devine mai dezgustătoare decât cea goală, întrucât leapădă de la sine smerenia și bunacuviință. Când vezi o femeie frumoasă, strălucind la înfățișare, împodobită cu podoabe scumpe și care îți îndeamnă inima la pofte, îndată să-ți îndrepți ochii tăi spre cununa ce este dată de sus celor ce biruiesc farmecul ei. Femeia frumoasă de nu are curație și nevinovăție, este un sicriu împodobit, un adânc ce mistuie suflete și venin aducător de moarte, gătit pentru ceilalți. Podoaba femeiască naște invidie și gelozie.
Femeia, când se împodobește spre a atrage la sine ochii tuturor, otravă pregătește spre a-i adăpa pe toți cu ea. Femeile care își fardează chipul spre ademenirea tinerilor dezmățați își fac mult rău atât lor, cât şi celor care le privesc. Femeia care își împodobește chipul mare pedeapsă va primi, deoarece încearcă să îndrepte lucrul lui Dumnezeu, care este desăvârșit și nu are nevoie de nici o îndreptare.
Semnul femeii necinstite este că aceasta se împodobește spre a plăcea celorlalți și a fi lăudată de ei, căci pe femeia împopoțonată nici un om cinstit nu o laudă (Sfântul Ioan Gură de Aur). Adevărata frumusețe nu este pe chip, ci în firea bună și cinstită a femeii.
Cât de deșert este farmecul acesta și câtă sminteală provoacă nici nu este nevoie să dovedim, căci pentru ce altceva își împodobesc femeile chipurile lor? Altă pricină nu putem găsi decât că vor să se arate oamenilor, căci nu pentru ele se împodobesc, de vreme ce în casele și dormitoarele lor stau fără podoabe, și nici trupul nu are nevoie de acest lucru și nici sănătate nu le dau podoabele, ci mai degrabă le vatămă: așadar, singura pricină rămâne cea pomenită mai sus. Femeile fac rău că merg la banchete, la nunți, la comedii, în societate și alte adunări; dar mai rău decât acestea este că intră în sfânta biserică cu aceeași înfățișare și astfel necinstesc biserica lui Dumnezeu.
Femeia să-și aducă aminte de moarte, că pe chipul cel împodobit acum vor umbla viermii și că acum se fardează și se parfumează, iar atunci va mirosi urât și se va transforma în cenușă. Ea va trebui să dea răspuns înaintea lui Dumnezeu pentru sminteală și, cu cât mai mult se vor sminti oamenii de farmecul ei, cu atât mai mare va fi pedeapsa pe care o va primi: „…Vai omului aceluia prin care vine sminteala”, spune Mântuitorul Hristos (Matei 18,7).
Femeia cu ochii minții să caute la chipul cel preacurat al lui Hristos, care pentru fărădelegile noastre a fost scuipat și lovit. Hristos ne așteaptă pe fiecare dintre noi să ne întâlnim cu El, fără ca să fim împodobiți cu podoabe scumpe și cu haine fine, ci doar să fim cu inimă curată și cu multă smerenie în cuget.
Pr. Petru PAICA