Plata facturilor emise de companiile E.ON – simplu şi accesibil prin diversele mijloace disponibile la numeroasele locaţii ale partenerilor E.ON România


E.ON România a demarat încă din anul 2007 un amplu program de diversificare a canalelor de plată pentru achitarea facturilor de gaze naturale şi servicii, apelând la serviciile specializate oferite în acest sens de instituţiile financiarbancare, dar şi de o multitudine de operatori de plăţi în numerar. Astfel, clienţii E.ON au în prezent posibilitatea de a achita facturile la un număr considerabil de locaţii, beneficiind de reducerea timpului alocat plăţii facturilor, simplificarea procesului de plată şi posibilitatea de a accesa diverse modalităţi de plată, inclusiv plata în numerar.

Ca rezultat firesc al acestei evoluţii, E.ON a decis să-şi restrângă activităţile de încasare prin intermediul casieriilor proprii, fiind închise casieriile E.ON unde se puteau plăti facturile reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale şi electricitate, aceste operaţiuni fiind preluate de către partenerii noştri.

Pentru ca plata facturilor de gaze naturale să se efectueze cât mai rapid şi cât mai simplu, E.ON România a dezvoltat parteneriate cu principalele bănci şi furnizori de servicii care activează în zona sa de competenţă, astfel încât clienţii companiei să beneficieze de existenţa unui număr considerabil de locaţii unde se pot achita facturile şi, totodată, de facilităţile de plată oferite de către acestea.

Astfel, clienţii companiilor E.ON Gaz România şi E.ON Gaz Distribuţie au la dispoziţie în prezent o gamă largă de posibilităţi de achitare a facturilor prin intermediul multiplelor soluţii de plată oferite de BRD – Groupe Société Générale, ING, Banca Transilvania, UniCredit Ţiriac, Banca Comercială Carpatica, MKB Romexterra, Creditcoop, PayPoint şi Payzone.

Efectuarea plăţii facturilor prin intermediul tuturor acestor canale de încasare este sigură, transferurile se efectuează fără întârzieri şi nu se percep comisioane.

În judeţul Caraş-Severin, facturile emise de companiile E.ON pot fi achitate la un număr de 62 de locaţii, din care: 11 agenţii BRD – Groupe Société Générale; o agenţie ING Bank; 6 agenţii ale Băncii Transilvania; 3 agenţii ale Băncii Centrale Cooperatiste Creditcoop; două agenţii ale UniCredit Ţiriac; 3 agenţii ale Băncii Comerciale Carpatica; o agenţie a MKB Romexterra; 27 de puncte de încasare PayPoint; 8 puncte de încasare Payzone.

Clienţii care nu sunt familiarizaţi cu metodele moderne de plată a facturilor au posibilitatea de a achita facturile în numerar la majoritatea punctelor de încasare ale instituţiilor nominalizate anterior.

Totodată, facturile de gaze naturale şi servicii pot fi achitate folosind instrumentele moderne bancare de plată puse la dispoziţie de partenerii E.ON: plata prin intermediul cardului bancar (ATM şi POS), plata prin Debit Direct, serviciul Internet Banking, virament bancar, precum şi plata prin intermediul altor dispozitive speciale specifice acestor bănci.

Utilizarea canalelor de plată puse la dispoziţie de partenerii E.ON prezintă o serie de avantaje importante: posibilitatea de a opta pentru orice locaţie de plată aflată în apropiere, reducerea timpului alocat pentru plata facturilor, simplificarea procesului de plată şi, nu în ultimul rând, posibilitatea de a alege cea mai confortabilă soluţie de plată, inclusiv plata în numerar.

Urmare a diversificării semnificative a mijloacelor de plată alternative pe care E.ON România le-a pus la dispoziţia clienţilor săi, precum şi a creşterii considerabile a numărului de locaţii la care se poate achita factura de gaze naturale, E.ON România a decis să restrângă activităţile de încasare prin intermediul casieriilor proprii, fiind astfel închise casieriile E.ON unde se puteau plăti facturile reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale, aceste operaţiuni fiind preluate de către partenerii noştri.

Departament Relaţii Publice şi Comunicare

E.ON România