Persoanele vârstnice şi cu dizabilităţi, în atenţia municipalităţii


În recenta şedinţă a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin a fost prezentată o informare privind activităţile desfăşurate de către primăriile localităţilor urbane în domeniul asistenţei sociale acordate persoanelor vârstnice şi persoanelor cu dizabilităţi.

La Caransebeş, asistenţa socială are ca principal obiectiv protejarea persoanelor care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.

Având în vedere acest obiectiv, Direcția de Asistenţă Socială Caransebeș, prin activitatea specifică desfăşurată cu sprijinul Primăriei municipiului Caransebeş, şi-a îndreptat atenţia pentru a acorda ajutor persoanelor vârstnice care se se confruntă cu numeroase neajunsuri.

Astfel, un număr de 22 de persoane vârstnice beneficiază de venitul minim garantat acordat în baza Legii Nr. 416/2001, din care 20 primesc şi subvenţii pentru încălzirea cu lemne şi gaze pe perioada de iarnă, iar la Cantina de Ajutor Social se asigură în permanenţă masa de prânz pentru persoanele vârstnice beneficiare de ajutor social.

O altă categorie de persoane care sunt în atenţia acestei Direcţii o constituie persoanele cu handicap grav, din totalul de 265 aflate în evidenţă, 98 fiind persoane vârstnice, cărora li se asigură asistent personal şi plata salariilor sau indemnizaţiilor lunare.

Primăria municipiului s-a implicat şi în dezvoltarea serviciilor socio-medicale instituţionalizate oferite prin Căminului pentru Persoane Vârstnice din localitate, pentru care Direcția de Asistenţă Socială Caransebeș a întocmit fişele socio-medicale necesare.

În anul 2018, s-a continuat parteneriatul cu Fundaţia umanitară „Inimă către Inimă”, a cărei activitate constă în asigurarea de alimente, lemne sau îmbrăcăminte pentru persoanele vârstnice, și s-a încheiat un nou parteneriat cu Federaţia „Caritas” – Serviciul de îngrijire persoane vârstnice Caransebeș, în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor aflate în dificultate, în special a persoanelor care necesită servicii de îngrijire medicală la domiciliu.

Prin Cantina de Ajutor Social din subordinea Direcției de Asistenţă Socială Caransebeș se asigură masa pentru un număr de 58 de persoane, din care 20 sunt persoane vârstnice și 6 sunt persoane cu dizabilități.

Geanina LUCA