Pensionarii, tot mai puţini. Dar mai „bogaţi”…


batraniSala de şedinţe a Palatului Administrativ din Reşiţa a găzduit recent Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, şedinţă prezidată de subprefectul Anton Paulescu şi Ilie Iova, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în cadrul căreia au fost discutate problemele cu care se confruntă pensionarii şi au fost făcute informări pe această temă.

Astfel, conform datelor centralizate la Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin, anul acesta, până la 31 octombrie, s-au înregistrat lunar, în medie, 286,5 noi înscrişi, din care 91,5 pentru limită de vârstă, 32,7 – pensie anticipată, 97,1 pentru invaliditate şi 65,2 pentru pensie de urmaş. În aceeaşi perioadă, respectiv de la 1 ianuarie până în 31 octombrie, s-a înregistrat o medie lunară de 321,8 cereri pentru a beneficia de o creştere a punctajelor anuale realizate conform art. 169 din Legea 263/2010, respectiv pensionarii din sistemul public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupele I sau a II-a de muncă, OUG 100/2008, recalculări pensii, treceri LV sau treceri în grad de invaliditate.

În ceea ce priveşte numărul de pensionari din Caraş-Severin, la 1 ianuarie el se ridica la 90.359, pentru ca la 31 octombrie să fie de 89.336, în scădere, aşadar, cu 1.023 de persoane. Pe categorii, situaţia pensionarilor se prezintă astfel: la 1 ianuarie, în evidenţele CJP Caraş-Severin figurau 48.360 de pensionari pentru limită de vârstă, cu o pensie medie de 927 de lei, pentru ca la 31 octombrie numărul lor să crească la 49.038, pensia medie crescând şi ea la 960 de lei. La pensie anticipată erau, la începutul anului, 137 de persoane, pentru ca la sfârşitul intervalului de referinţă numărul acestora să crească la 161. O scădere cu 40 de persoane s-a înregistrat în cazul celor cu pensii anticipate parţiale, de la 1.399, la 1.140. În ceea ce priveşte pensiile pentru invaliditate, cu gradul I erau, la începutul anului, 785 de persoane, pentru ca la 31 octombrie numărul lor să crească la 825. O scădere cu 722 de persoane s-a înregistrat în cazul celor cu pensii de invaliditate gradul II, de la 10.920, la 10.198, crescând, în schimb, numărul celor cuprinşi la gradul III de invaliditate, de la 3.633, la 1 ianuarie, la 3.760, la 31 octombrie. La începutul anului existau în evidenţele CJP 12.445 de persoane care beneficiau de pensie de urmaş, valoarea medie a acesteia fiind de 400 de lei, pentru ca la 31 octombrie numărul să scadă la 12.226, pensia medie fiind, în acest caz, de 420 de lei. Pensie de agricultor primeau, la 1 ianuarie, 3.094 de persoane, pentru ca la sfârşitul intervalului luat în discuţie numărul acestora să ajungă la 2.834.

O altă categorie de pensionari o reprezintă cei care beneficiază de Legi speciale, atât titulari, cât şi urmaşi. Astfel, la Legea 44/1994 (IOVR), la începutul anului erau luate în evidenţă 105 persoane, pentru ca la sfârşitul intervalului numărul să scadă la 87; la Legea 34/2004, numărul a crescut de la 207, la 218; la Decretul 118/1990, de la 1.581, numărul pensionarilor a ajuns la 1.496; la Legea 189/2000, numărul a scăzut de la 519, la 501; la Legea 309/2002, s-a înregistrat o scădere de la 2.898 de persoane, la 2.713; la Legea Nr. 8/2006, privind indemnizaţiile pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori, numărul beneficiarilor a crescut de la 53, la 63; la Legea 578/2004, de la 4.152 de beneficiari, înregistraţi la începutul anului, numărul a scăzut la 4.005, la 31 octombrie; la Legea 303/2004 privind Statutul magistraţilor, numărul a rămas neschimbat – 67 de persoane, situaţie înregistrată şi în cazul celor care beneficiază de prevederile Legii 96/2006 privind Statutul Deputaţilor şi al Senatorilor, respectiv patru persoane.

Să mai spunem că, în Caraş-Severin, sunt în plată un număr de 3.428 de persoane care beneficiază de două sau mai multe pensii, de asigurări sociale de stat şi de Legi speciale.

Bianca METEŞ