Pensionarii – puţini au fost, mulţi au rămas…


În cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural al judeţului Caraş-Severin a fost făcută o prezentare a activităţii Casei Judeţene de Pensii în domeniul pensiilor și legilor speciale, precum şi a situației numărului de pensionari și beneficiari de legi speciale la nivelul județului nostru.

În conformitate cu prevederile din Legea Nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, în evidenţa Casei Judeţene de Pensii Caraş-Severin se află toţi pensionarii care au domiciliul în judeţul Caraş-Severin, care beneficiază de prestaţii de asigurări sociale constând în pensii şi indemnizaţii pe legi speciale – Legea Nr. 189/2000, Legea Nr. 309/2002 etc., se arată în document.

Astfel, la data de 30 septembrie, numărul total al pensionarilor/beneficiarilor (PAS+ţărani+legi speciale) a fost de 78.222, din care pensii limită de vârstă şi anticipate: 53.140, pensia medie limită de vârstă fiind de 1.347 de lei; pensii anticipate au fost 1.568, din care simplă – 251 şi parţială – 1.317, pensia medie anticipată – 1.061 de lei; pensii de boală-invaliditate: 7.861, pensia medie fiind de 804 lei; pensii de invaliditate gradul I – 816, pensii de invaliditate gradul II – 3.042 şi pensii de invaliditate gradul III – 4.003; pensii de urmaşi: 10.693, pensia medie fiind de 696 de lei; pensii în domeniul agriculturii (ţărani): 1.616. Beneficiari de legi speciale sunt în număr de 6.389, din care pensii I.O.V.R., care se acordă invalizilor şi accidentaţilor de război, urmaşilor celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi urmaşilor foştilor pensionari invalizi şi accidentaţi de război, văduvelor de război, copiii celor morţi sau dispăruţi în război, precum şi ai celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R., soţiilor celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. conform Legii Nr. 49/1999: titulari – 21 şi urmaşi – 1; indemnizaţii care se acordă eroilor-martiri şi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, conform Legii Nr. 341/2004: 387; indemnizaţie 0.6 [indemnizaţie lunară, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculat conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea Nr. 341/2004] – 1.120; indemnizaţii, care se acordă persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, soţului (soţiei) celor decedaţi şi urmaşilor acestora, conform: titulari – 731 şi urmaşi – 303, în total 1.034; indemnizaţii care se acordă persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, precum şi soţul supravieţuitor al celui decedat: titulari – 260 şi urmaşi – 104, totalizând 364; indemnizaţii care se acordă persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, precum şi soţiei celui decedat: titulari – 814 şi urmaşi – 797, în total 1.611; indemnizaţii sub forma unui ajutor lunar care se acordă soţului supravieţuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, conform Legii Nr. 578/2004 (ajutor bănesc): 2.801; pensii de serviciu pentru magistraţi, care se acordă judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştilor judecători şi procurori financiari şi consilierilor de conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în funcţia de judecător ori procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi: 84; pensii de serviciu pentru parlamentari: 4; indemnizație pentru artişti, de care beneficiază persoanele care au calitatea de membru al uniunilor de creatori: 82; beneficiari de două sau mai multe PAS+legi speciale: 1.477.

În document se mai arată că, până la data de 17 octombrie, la Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin apar înregistrate un număr total de 9.719 solicitări de pensie comunitară, formulate de către lucrătorii migranţi, după cum urmează: Austria 916; Belgia 18; Bulgaria 3; Canada 22; Cehia 166; Croaţia 32; Danemarca 2; Elveţia 5; Finlanda 2; Franţa 69; Germania 6.915; Grecia 22; Irlanda 2; Israel 2; Italia 152; Luxemburg 8; Moldova 1; Norvegia 1; Olanda 2; Polonia 4; Portugalia 18; România 713; S.U.A. 2; Slovacia 7; Slovenia 8; Spania 493; Suedia 61; Ungaria 69.

Geanina LUCA