Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


SC GAŞPAR ADENICO SA, reprezentată legal prin Gaşpar Nicolae, titular al proiectului „CONSTRUIRE RESTAURANT CU DEPENDINŢELE NECESARE ŞI ANEXE, ALEI, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE RESTAURANT CU DEPENDINŢELE NECESARE ŞI ANEXE, ALEI, SPAŢII VERZI ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat în Caransebeş, Calea Severinului, nr. FN, nr. CF 46161.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 9.00-15.00, şi vineri, între orele 9.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: apmcs.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin.