Pensiile, luate la bani mărunţiÎn cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Caraș-Severin, Dorin Brăilă, a prezentat un raport privind activitatea în domeniul pensiilor și legilor speciale, precum și planuri sau programe de acțiuni și măsuri pentru îmbunătățirea activității la nivelul instituției în cursul anului 2021.
Astfel – se arată în informare –, la sfârşitul lunii septembrie, în evidenţa Casei Judeţene de Pensii se aflau 74.844 de pensionari sau beneficiari (PAS + ţărani + legi speciale). Acestea se împart în felul următor: pensii pentru limită de vârstă şi pensii anticipate – 53.433, pensia medie pentru limită de vârstă fiind de 1.800 lei; pensii anticipate au fost 1.657, din care simplă – 142, şi parţială – 1.515, pensia medie anticipată fiind de 1.585 lei; pensii de boală-invaliditate – 5.073, pensia medie fiind de 979 lei; pensii de invaliditate gradul I – 769, pensii de invaliditate gradul II – 2.054 şi pensii de invaliditate gradul III – 2.250; pensii de urmaşi, 11.002, pensia medie fiind de 865 lei; pensii în domeniul agriculturii (ţărani) – 1.066; beneficiari de legi speciale, 5.681, din care pensii IOVR– 7, indemnizaţii, care se acordă eroilor-martiri şi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, în total 382 de beneficiari, indemnizaţie 0.6, respectiv indemnizaţie lunară, adăugată la pensia pentru limită de vârstă, echivalentă cu un coeficient de 0,6, calculat conform Legii 341/2004 – 1.120, indemnizaţii care se acordă persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, soţului (soţiei) celor decedaţi şi urmaşilor acestora, titulari – 568 şi urmaşi – 1.159, totalizând 1.727, indemnizaţii care se acordă persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, precum şi soţul supravieţuitor al celui decedat, titulari – 193 şi urmaşi – 97, totalizând 290, indemnizaţii care se acordă persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, precum şi soţia celui decedat (detaşamente muncă), titulari – 467 şi urmaşi – 551, totalizând 1.018, indemnizaţii sub forma unui ajutor lunar care se acordă soţului supravieţuitor al unei persoane care, la data decesului, avea calitatea de pensionar, conform Legii 578/2004 (ajutor bănesc), 2.076. Tot aici intră şi pensiile de serviciu ale magistraţilor, care se acordă judecătorilor, procurorilor, magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştilor judecători şi procurori financiari şi consilierilor de conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în funcţia de judecător ori procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi – 77. Există, de asemenea, două pensii de serviciu pentru parlamentari, 102 indemnizații pentru artişti, de care beneficiază persoanele care au calitatea de membru al uniunilor de creatori, şi 1.141 de beneficiari de două sau mai multe PAS + legi speciale.
În Caraş-Severin – se mai arată în raport –, există şi 13.185 de beneficiari de pensie socială.
În ceea ce priveşte situația soluționării cererilor de stabilire și recalculare a drepturilor de pensie, până la sfârșitul lunii septembrie situaţia se prezintă astfel: pentru acordarea drepturilor de pensie (pensie pentru limită de vârstă, pensie de serviciu, pensie anticipată, pensie anticipată parțială, pensie de invaliditate și pensie de urmaș), au fost înregistrate un număr de 2.476, fiind soluționate 90% dintre ele; pentru recalcularea drepturilor de pensie prin includerea de sporuri, perioade lucrate în grupă superioară de muncă, stagiu de cotizare realizat după pensionare, au fost soluționate un număr de 927 de cereri.
În cazurile de modificare a drepturilor de pensie acordate anterior, respectiv trecere la pensia pentru limită de vârstă, sau modificarea gradului de invaliditate, suspendare sau încetare a pensiei în cazul persoanelor beneficiare de pensie de invaliditate, au fost soluționate un număr de 1.178 de dosare.
Au fost înregistrate un număr total de 234 solicitări de pensie comunitară formulate de către lucrătorii migranţi, fiind soluționate 95% dintre acestea.
De asemenea, Dorin Brăilă a vorbit despre principalele modificări legislative în acest domeniu. Una dintre modificări se referă la recalcularea pensiilor, fapt pentru care au fost angajate prin concurs 14 persoane, pe perioadă determinată, între 17 septembrie 2021 şi 31 decembrie 2022, în vederea realizării procedurii de evaluare a pensiilor.
O altă modificare legislativă vizează persoanele care nu au calitatea de pensionari şi care, până la data de 1 septembrie 2023, pot încheia un contract de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani – cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare – anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă.
Totodată, altă modificare legislativă vizează persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă din industria de armament şi care beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani realizat în aceste activităţi.
Prin O.U.G. Nr. 94 din 30.08.2021 s-a considerat că avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, al căror termen de valabilitate este data de 31 decembrie 2018, îşi prelungesc valabilitatea până în 1 septembrie 2023, dată până la care angajatorii au obligaţia de a normaliza condiţiile de muncă.
Geanina LUCA