Părintele protopop Virgil Turcan, un sacerdot capabilVirgil Turcan s-a născut în 27 decembrie 1912, în satul Cireșa din judeţul Caraș-Severin, într-o familie sacerdotală. Urmează școala elementară și liceul în orașul Caransebeș, iar în 1930 se înscrie la Facultatea teologică din Cernăuți. În anul 1934 devine doctorand la Facultatea de teologie din Bucureşti. Și-a ales, și a strâns material bibliografic pentru teza doctorală, cu subiectul Începutul Bisericii creștine în Egipt. La Istoria Bisericii Ortodoxe Române a redactat studiul Relațiile ierarhice dintre Ardeal și Moldova.
În 1 septembrie 1937, țăranul Virgil Turcan a cerut să fie acceptat la concursul pentru ocuparea postului de profesor la catedra Istoria Bisericii Universale și Române de la Caransebeș, fiind admis și folosit însă la catedre vacante. În 12 februarie 1942 este recunoscut de București ca suplinitor de Drept bisericesc și administrație. După aceea, în aprilie 1945, același Virgil Turcan a fost numit asistent titular la catedra de Drept și administrație bisericească.
A condus Foaia Diecezană caransebeșeană ca redactor responsabil în anul 1948. În acelaşi an ajunge preot în Lugoj, iar între anii 1951-1955 a activat ca protopop. Anii puțini pe care i-a avut ca protoiereu se explică prin faptul că nu era agreat de ,,regimul popular-democrat”. Era un orator foarte apreciat de enoriași.
Fostul dascăl de Teologie a publicat o serie de articole (menționate în volumul părintelui Vasile Petrica, Academia Teologică Ortodoxă Română din Caransebeș 1927-1948, Timișoara, 2014, pp. 201). În cele de față voi nota alte scrieri: Protopopul Dr. Gheorghe Popovici (în ,,Altarul Banatului”, nr. 5-6/1944, pp. 237-239); Episcopul Nicolae Popea (AB, 5-7/1945, pp. 244-246); Eftimie Murgu (AB 7-12/1947, pp. 201-202); Arhiereul Ioan Boroș, 1850-1937 (în „Mitropolia Banatului” nr. 1-3/1957 pp. 160-161); Vicențiu Bugariu 1908-1932 (MB, 1-3/1957, pp. 161-163); Un monument istoric: Biserica „Sfântul Nicolae” din Lugoj (MB, 1-4/1962 pp. 122-124); Un valoros monument istoric bănățean: Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Lugoj (MB 4-6/1966, pp. 294-306), precum şi mai multe recenzii consemnate de Florin Dobrei în volumul Revista Teologică „Altarul (Mitropolia) Banatului”, Repere monografice, Cluj-Timișoara, 2013, pp. 657.
Din vremea capabilului sacerdot Virgil Turcan, astăzi se păstrează puține cruci pe străzile orașului Lugoj, ridicate într-un răstimp deloc prielnic pentru Biserica neamului. Sfinția-sa a trecut la Domnul în anul 1975, lovit de o boală necruțătoare, fiind înmormântat în Cimitirul istoric al Lugojului, situat pe Strada Făgetului, nr. 99 (Pr. Prof. Dr. Vasile Muntean, ,,Necropola Banatului” din Lugoj, Almanahul Arhiepiscopiei Timișoarei, Editura Partoș, Timișoara, 2021, pp. 203).
Preot Romulus FRÎNCU