FC Caransebeş se poate încă salva


Chiar dacă mulţi o credeau dis­pă­rută de pe cea de a treia scenă fot­ba­listică a ţării, formaţia FC Caransebeş are şanse să evolueze şi în re­tu­rul cam­pionatului 2012-2013, tot în Liga a III-a. Ne­desfiinţată oficial, echi­pa îşi anunţase retragerea începând cu returul care de­butează în luna mar­tie, mai mulţi fot­ba­lişti părăsind deja trupa din Balta Să-­­ rată. În în­cer­ca­rea de a salva clubul, vice­­pre­şedin­tel­e acestuia, Cosmin Popo­vici, a avut marţi şi miercuri două întâl­niri cu primarul municipiului, Marcel Vela, şi cu Eutin Bojin, reprezen­tan­tul unui po­tenţial investitor din zona Ara­dului, care ar fi dispus să vină cu bani, astfel încât FC Caransebeş să ter­mine cam­pio­natul. „În aceste zile, pur­tăm negocieri şi sperăm să ajun­gem la un rezultat po­zi­tiv, pentru a con­tinua în Liga a III-a. Domnul Mar­cel Vela ne sprijină şi şi-a ară­tat dis­ponibilitatea de a aloca în con­ti­nuare aceeaşi sumă de bani din partea Primăriei, restul urmând să-i aducă acest investitor. Da­că ajungem la o înţelegere, el va veni şi cu câţiva jucători, un antre­nor, iar lotul îl vom completa cu fotba­liş­tii care au evoluat până acum la FC Ca­ran­­se­beş, dar se pregătesc momen­tan la alte echipe şi care ne-au confirmat că, dacă îşi vor primi salariile restante, se vor în­toar­ce. Chiar dacă suntem într-o uşoa­ră în­târziere, eu cred că ne putem încă pre­găti pentru a aborda returul”, a de­clarat Cosmin Popovici. (S. Rogoz)