Părintele Manuel Boran, noul paroh al Parohiei Ferdinand din Oțelu Roșu„Şi nimeni nu-şi ia cinstea aceasta singur, ci dacă este chemat de Dumnezeu, după cum şi Aaron” (Evrei 5, 4)
Ca atare, preotul este omul lui Dumnezeu chemat la această mare cinste, la această Sfântă Taină. Preotul este omul tuturor, părintele sufletesc chemat să vindece trupeşte şi sufleteşte pe fiecare din cei încredinţaţi spre păstorire. Sunt, iată, câteva reflecţii ale unui tânăr teolog, slujitor al altarului. Este vorba despre părintele Manuel Boran, născut în comuna Băuțar, localitate care a dat un număr mare de preoţi, semn că aici, în această aşezare de creştini ortodocşi, credinţa strămoşească este adânc înrădăcinată. De mic copil, părinţii l-au dus la biserică, acolo unde i-a rodit în inimă dragostea faţă de Dumnezeu, de credinţă, faţă de aproapele, o dragoste care nu se ofileşte niciodată.
După finalizarea studiilor gimnaziale în satul natal, urmând chemării divine, își continuă studiile la Seminarul Teologic ,,Ioan Popasu” din Caransebeș. În anul 2006, desăvârșindu-și pregătirea, se înscrie la cursurile Facultății de Teologie Pastorală din Cadrul Universității de Vest din Timișoara, pe care o absolvă în anul 2010. La 27 iulie 2013 se căsătorește cu Anamaria Luca, cu care are trei fiice. În data de 25 octombrie 2014 este hirotonit diacon pe seama Catedralei ,,Învierea Domnului” și ,,Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din municipiul de pe Timiş şi Sebeș. Prea Sfințitul Părinte Episcop Lucian îi încredințează acum, spre păstorire, o parohie din Protopopiatul Caransebeș, respectiv Parohia Ferdinand din orașul Oțelu Roșu.
Parohia are o frumoasă biserică, a cărei construcție a început în februarie 1935, după planul arhitectului constructor Iosif Ternovici din Lugoj, având hramul „Pogorârea Sfântului Duh”. Biserica este constituită în stil moldovenesc, fiind prima de acest fel de pe Valea Bistrei, iar pictura interioară a fost realizată de renumitul pictor Corneliu Baba, în anul 1938. Sfântul lăcaș a fost sfințit în data de 4 decembrie 1938, de către Episcopul Vasile Lăzărescu. În urmă cu 11 ani, după ample lucrări de renovare și înfrumusețare, biserica a fost resfințită de către Prea Sfințitul Părinte Lucian, în data de 7 iunie 2009, la Praznicul Rusaliilor. Biserica Parohiei Ferdinand din Oțelu Roșu este considerată de credincioșii bănățeni drept una dintre cele mai frumoase din Banatul de Munte. Parohia Ferdinand a fost păstorită de preoții Petru Toma (1938-1940), Ioan Racoveanu (1940-1987) și Mihai Petru Suru (1988-2020). Așadar, părintele Emanuel Boran este cel de al patrulea paroh numit în această parohie din orașul de pe Bistra. Parohia este de categoria II urban, numărând 398 de familii, cu 1.465 de credincioși.
Urăm noului preot slujire îndelungată, mult har şi dar dumnezeiesc în conducerea turmei cuvântătoare încredinţate în drumul spre mântuire! Îi dorim să păstorească enoriaşii cu responsabilitate, smerenie şi înţelegere, să fie un bun și iscusit lucrător în Via Domnului.
Pr. Romulus FRÎNCU