O demolare constructivă


Deoarece există perspectiva continuării finanţării pentru Campusul preuniversitar de la Liceul Pedagogic „C.D. Loga”, recent, pe Str. Ardealului, în zona Seminarului Teologic, în apropierea bisericuţei din lemn cu hramul Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, a fost finalizată demolarea unei clădiri. Aceasta era cuprinsă şi în proiectul iniţial, angajat de administraţia locală încă din anul 2007 şi care, la vremea respectivă, a fost finanţat parţial de Guvern, după care finanţarea a fost oprită. Deoarece acum există posibilitatea accesării unui fond european pentru finanţarea acestei investiţii – a spus primarul municipiului, Marcel Vela –, eliberarea terenului era imperios necesară, în vederea pregătirii acestor construcţii care se vor realiza conform unui proiect pe care administraţia locală ţine extrem de mult să-l vadă finalizat.(M. Doman)