O bucurie culural-literară


Sâmbătă, 29 noiembrie, a avut loc lansarea Anuarului Nr. 5 al Asociaţiei „Liga scriitorilor“, filiala Timişoara – Banat, în cadrul întâlnirii literare a membrilor filialei, desfăşurate la Liceul Teoretic „Vlad Ţepeş“ din Timişoara.

Datorită ostenelii unor iubitori de cultură şi frumos, profesoara Doina Drăgan, inginerul Florin-Gheorghe Brie-Bonchiş şi prep. univ. Andreia-Elena Lampinen-Anucuţa, a fost posibilă apariţia acestei lucrări.

După cum mărturiseşte preşedintele Ligii Scriitorilor Români, Al. Florin Ţene, în Predoslovenie pentru bilanţul unei activităţi în slujba culturii, „A intrat, deja, în tradiţia Filialei Timişoara – Banat a Ligii Scriitorilor Români ca la fiecare sfârşit de an să publice un Anuar, ce reprezintă bilanţul trudei scriitorilor bănăţeni pe ogorul culturii noastre“.

În Argument, coordonatorii Anuarului Nr. 5, menţionaţi mai sus, au precizat că, începând cu Anuarul Nr. 1 / 2011, s-au respectat în structura publicaţiei anuale câteva capitole în care membrii LSR „au prezentat cronici literare, materiale document care au fost prezentate la diferite simpozioane, conferinţe, dezbateri sau mese rotunde“.

Tot în Argument au fost felicitaţi autorii care au editat în anul 2014 cărţi: Ioan Bude, Tiberiu Ciobanu, Ionel Cionchin, Ana Caia, Doina Drăgan, Ana Ghiaur, Daniel Luca, Mihai Leonte, Dănuţ Deşliu, Andruşa Vatuiu, Lucica Popa, Ana-Cristina Popescu, Ion Gheorgheosu, Constantin Brătescu, Mihai Rădulescu – ultimii patru din Caransebeş, Genoveva Tako, Maria Sperlea, Mariana Strungă, Alexandru Strungă, Ana Zlibuţ, Ion Turnea, dar şi cei care au participat la diferite concursuri de creaţie literară şi au obţinut premii: Ana Ghiaur, Ana-Cristina Popescu, Melania Rusu Caragioiu.

Structurat pe nouă capitole şi având 172 de pagini, Anuarul Nr. 5 al Asociaţiei „Liga scriitorilor“, filiala Timişoara – Banat, cuprinde bogata activitate cultural-literară a membrilor filialei.

În capitolul întâi au fost publicate cronici prezentate cu prilejul întâlnirilor literare lunare ale membrilor Asociaţiei, apărute pe site-ul LSR şi în revistele culturale.

Capitolul al doilea cuprinde lucrările mai multor membri LSR, prezentate în cadrul unor conferinţe internaţionale, simpozioane internaţionale şi naţionale, comunicări şi parteneriate. Tot în acest capitol au fost publicate şi lucrările despre municipiul Timişoara, susţinute în cadrul Simpozionului internaţional „Timişoara văzută prin ochii vizitatorilor străini”, din 25 mai a.c.

Capitolul al treilea a fost dedicat Limbii române şi cuprinde materiale publicate în revista „Creşterea Limbii Române“ şi susţinute de Ziua Limbii Române, în 31 august a.c.

Şi această ediţie a Anuarului LSR Timişoara – Banat are un întreg capitol, cel de al patrulea, dedicat călătoriilor documentare şi pelerinajelor.

Capitolul al cincilea prezintă datele biografice ale noilor membri ai Asociaţiei şi câteva dintre creaţiile literare ale acestora.

Asociaţia „Liga scriitorilor“, filiala Timişoara – Banat este parteneră în proiectul european „Personal Town Tours“. Activitatea LSR în cadrul acestui proiect este prezentată în capitolul al şaselea al volumului. Pe coperta a patra a Anuarului sunt câteva fotografii cu participanţii la acest proiect, făcute în Ljubljana, dar şi fotografii în care se pot vedea covoraşele de lână create de oamenii ţărilor dunărene în cadrul proiectului „Dunărea dorită“, proiect prezentat în capitolul al şaptelea al Anuarului Nr. 5.

În capitolul al optulea, intitulat DANUBE NETWORKERS FOR EUROPE (DANETE), este menţionat că Asociaţia „Liga scriitorilor“, filiala Timişoara – Banat este membru fondator al Asociaţiei Europene Danube Networkers for Europe începând cu 14 martie 2014, când „Prof. Doina Drăgan, preşedintele Ligii Scriitorilor, Filiala Timişoara – Banat, împreună cu Ana Zlibuţ, prim-vicepreşedinte al filialei, au fost în Ulm – Germania, pentru constituirea Asociaţiei Europene Danube Networkers for Europe (DANETE), unde filiala noastră este membru fondator“. Este prezentat în acest capitol al optulea Istoricul Formării şi Fondării Asociaţiei, Argumentul, Premisele.

Ultimul capitol, al nouălea, intitulat „La ceas aniversar. Din creaţiile scriitorilor“, înfăţişează creaţii ale membrilor LSR.

Ce e viaţa pe pământ?/ Viaţa e un labirint/ În care ne trezim mergând/ Şi tu şi eu şi al meu gând“, concluzionează scriitorul Dănuţ Deşliu în poezia Viaţa e un labirint, publicată la pagina 160 în Anuar.

Acest labirint plin de suişuri şi coborâşuri, viaţa, dacă îl jertfim pe altarul culturii, vom simţi o împăcare cu noi înşine şi acea adiere mângâietoare a fericirii. Cu această dorinţă să luăm fiecare cuvintele, asemenea scriitorului Dănuţ Deşliu, şi să le facem „şirag“ al nemuririi – „Cuvintele le fac şirag,/ Le pun covor pe-al cărţii prag“ (Cuvintele, pag. 161).

Anuarul Nr. 5 al Asociaţiei „Liga scriitorilor“, filiala Timişoara – Banat, a fost prezentat în cadrul întâlnirii literare din 29 noiembrie de către preşedintele Ligii Scriitorilor Filiala Timişoara – Banat, prof. Doina Drăgan, şi de criticul literar Mariana Strungă. Au mai luat cuvântul pr. Horia Ţâru şi prof. Ana Ghiaur.

Anuarul Nr. 5 s-a dovedit a fi încă o nestemată pe scara culturală a literaturii române, o mare bucurie în sufletele iubitorilor de literatură bună, adevărată.

Ana-Cristina POPESCU