Noutăţi în prescripţiile medicale pentru pacienţii internaţi


În recenta şedinţă a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din Caraş-Severin a fost prezentată o informare privind modul de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor gratuite şi compensate în tratamentul ambulatoriu.

O informaţie extrem de importantă comunicată în această reuniune se referă la faptul în situaţia în care un asigurat, cu o boală cronică confirmată, este internat în regim de spitalizare continuă într-o secţie de acuţi/secţie de cronici în cadrul unei unități sanitare cu paturi aflată în relație contractuală cu Casa de asigurări de sănătate, medicul de familie/medicul din ambulatoriul de specialitate poate elibera prescripție medicală pentru medicamentele și materialele sanitare din Programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este necesară aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate/Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate, 

precum şi pentru medicamentele aferente afecţiunilor cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu Denumirile Comerciale Internaţionale pe care o depune spitalul la contractare, în condiţiile prezentării unui document eliberat de spital, că asiguratul este internat, cu respectarea condițiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice şi a restricţiilor de prescriere din protocoalele terapeutice. (M. Doman)