Nouă accidente mortale, în doar şase luni, în Caraş-Severin


În cadrul ultimei şedinţe a Comisiei de Dialog Social a judeţului Caraş-Severin, a fost făcută o informare privind rezultatele controalelor pe linia securității și sănătății în muncă la angajatorii care au fost verificați de către Inspectoratul Teritorial de Muncă al județului Caraș-Severin în primele 6 luni ale acestui an.

Sintetizat, rezultatele activităţii de control desfăşurată de inspectorii de muncă din cadrul ITM Caraş-Severin, evaluată pe baza indicatorilor specifici pentru domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, se prezintă astfel: au fost efectuate un număr total de 608 controale (faţă de 508 în semestrul I al anului trecut), numărul de angajatori controlaţi fiind de 591 (502 în semestrul I 2016), numărul de neconformităţi constatate fiind de 936 (904). În acest sens, au fost dispuse 936 de măsuri (904), fiind aplicate 936 de sancţiuni (904), din care 28 (32) au fost amenzi contravenţionale, în valoare de 122.000 de lei (150.500 lei).

Totodată – se mai arată în respectiva informare –, nici lucrătorii nu îşi desfăşoară întotdeauna activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea lor, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile lor în timpul procesului de muncă. În acest sens, pe timpul controalelor s-au constatat abateri privind: utilizarea corectă a maşinilor, aparaturii, uneltelor, substanțelor periculoase, echipamentelor de transport şi a altor mijloace de producţie; respectarea instrucțiunilor primite din partea angajatorului; utilizarea corectă a echipamentului individual de protecţie acordat.

Aceste deficiențe și abateri creează stări de pericol care, în unele situații, determină producerea unor evenimente soldate cu accidente mortale sau vătămări ale organismului, incidente periculoase, precum şi cazuri de boli profesionale sau legate de profesiune. Astfel, în primele 6 luni ale anului, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin au fost înregistrate un număr de 43 de evenimente produse pe teritoriul judeţului, soldate cu 31 de accidentați, dintre care 9 accidentați mortal, față de 39 de evenimente, soldate cu 28 de accidentați, dintre care 5 accidentați mortal, în primele 6 luni ale anului trecut. Din totalul de 43 de evenimente produse în primul semestru al acestui an, au fost înregistrate ca accidente de muncă 29, ca accidente ușoare două, și 6 ca accidente în afara muncii, restul evenimentelor fiind în curs de cercetare, pentru stabilirea cauzelor care au condus la producerea acestora, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului. Din totalul de 29 de accidente de muncă, 12 sunt înregistrate în județul Caraș-Severin, iar restul în alte județe.

Bianca METEŞ