Nevoia de bibliografie (II)Recent a ieșit de sub tipar cel de-al doilea volum al prof. univ. dr. Dumitru Jompan, din seria intitulată ,,Bibliografia lucrărilor științifice ale intelectualilor Văii Bistrei (Oțelu Roșu)”. Este cel de al nouăzeci şi patrulea volum pe care distinsul profesor de pe Valea Bistrei îl publică.
Cartea de față pune în lumină contribuţia unor personalităţi locale în diferite domenii – economic, social, cultural, învăţământ, medicină, literatură, muzică etc. Lucrarea cuprinde 356 de nume de autori ale căror lucrări îmbogățesc cultura și spiritualitatea orașului Oțelu Roșu.
Patrimoniul arheologic, „ca instrument al memoriei colective și al cunoașterii istorice și științifice”, reprezintă o sursă unică pentru reconstituirea trecutului umanității. Arheologi de seamă ai locului sunt menționați: Alexandru Berzovan, doctor în istorie veche, respectiv Zeno Karl Pinter, cercetător ştiinţific I la Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu.
Un jurnalist este o persoană implicată în activitatea literară sau publicistică din jurul unei apariții periodice. Să fii jurnalist e o profesie pe muchie de cuțit, în România. Totuși, există și în acest domeniu personalități ce merită menționate. Este vorba despre regretații Petru Buzzi și Ion Hurtupan. Un talentat într-ale condeiului este și Victor Nafiru, stabilit în prezent la Reşiţa.
Cineastul Emil Mateiaș este cel care a realizat filme în cadrul Cineclubului Oțelu Roșu încă de la înființarea acestuia, din 1960, și până în 1979, când a emigrat în Germania împreună cu familia sa. De-a lungul acestor ani, Emil Mateiaș a fost implicat în organizarea Cineclubului Oțelu Roșu, în activitatea didactică a cinecluburilor-satelit pentru școlari și liceeni, precum și în revitalizarea filmului de amator în România postdecembristă. Un alt cineast ce trebuie menționat este și Nicolae Negruțiu.
Şi domeniul teologic e reprezentat de nume de o reală importanţă la nivel local. Este vorba despre preoții Călin Ciocian (romano-catolic) şi Ion Racoveanu-Nera (ortodox).
Cultura, cea care îmbogățește și înfrumuseţează spiritul, este reprezentată de scriitorii Mariana Gurza și Constanța Marcu.
Dintre oamenii care s-au luptat pentru soarta siderurgiei din oraşul de pe Bistra se remarcă dr. ing. Erwin Orszari, cel care a fost directorul Uzinei din Oţelu Roşu la începutul anilor ’90, fiind cunoscut ca un om de o înaltă ţinută profesională.
Sunt consemnate nume de rezonanță din domeniul învăţământului bănățean, cadre didactice care şi-au făcut un renume din profesie, care au contribuit la îmbogăţirea spirituală şi materială a şcolii bănățene. Amintesc, aici, doar câteva dintre acestea: Ariana Sabău, Tiberiu Boșcaiu (ctitorul Muzeului de Geografie literară, decedat și înmormântat în SUA) sau Valentin Sandu.
Și în domeniul medical se regăsesc personalități care, cu dăruire, și-au împlinit misiunea de a aduce vindecare și alinare semenilor lor. Aici îi menționez pe Alina Frățilă și Simion Țunea.
Pentru realizarea lucrării au fost consultate documente ale arhivelor locale, dicţionare enciclopedice, sinteze, cronologii, monografii şi ghiduri geografice ale judeţului, biobibliografii ale unor personalităţi. Pentru a obține informațiile necesare s-a folosit metoda anchetei, pe baza fişei-tip de dicţionar sau pe baza CV-urilor personale ale celor vizați. Lucrarea a apărut la Editura Eurostampa din Timișoara.
Cei interesați de această carte o pot găsi pe rafturile Librăriei „Belona”, strada 22 Decembrie 1989, blocul nr. 4, la parter, telefon: 0355/423556.
Romulus FRÎNCU
Foto credit: Librăria „Belona” Oţelu Roşu