„Ne pleacă personalul calificat!”


 Recent, la Reşiţa a avut loc Comitetul Consultativ de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din Caraş-Severin. Cea mai mare parte a celor prezenţi au sesizat conducerii administrative a judeţului problemele cu care se confruntă instituţiile pe care le reprezintă, iar cea mai importantă este plecarea personalului calificat, cauza fiind comună pentru toate Căminele de bătrâni: salariile prea mici în raport cu munca prestată. (B. Naum)

Semnalul de alarmă a fost tras de conducătorii Căminelor de bătrâni, cauza acestui fenomen fiind scăderea dramatică a salariilor angajaţilor din sistem

La mijlocul săptămânii trecute, Palatul Administrativ din Reşiţa a găzduit Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, prezidat de subprefectul Anton Paulescu şi de vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Ilie Iova. La întâlnire au participat reprezentanţi ai instituţiilor cu responsabilităţi în ceea ce priveşte persoanele vârstnice, ai unor Organizaţii neguvernamentale care asigură servicii sociale, precum şi din partea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Cea mai mare parte a celor care au luat cuvântul au sesizat conducerii administrative a judeţului problemele cu care se confruntă instituţiile pe care le reprezintă, iar acestea nu sunt deloc puţine. La Căminul pentru Persoane Vârstnice din Reşiţa, de pildă, care adăposteşte în momentul de faţă 150 de beneficiari, din necesarul de 170 de angajaţi, 50 au plecat şi fenomenul nu pare să se oprească, a spus Pavel Fiştea, directorul instituţiei. În opinia sa, cauza ar fi una singură – salariile mult prea mici în raport cu munca prestată, şi a dat şi un exemplu în acest sens: în ultimii doi ani, în urma reducerii, de către Guvernul Boc, a salariilor, şi a tăierii sporurilor, o infirmieră care are în grijă 45 de bolnavi câştigă 500 de lei, o scădere, deci, cu aproximativ 60 la sută a veniturilor. Vestea bună pe care a dat-o Pavel Fiştea a fost aceea că, din luna noiembrie a anului trecut, Centrul a intrat într-un proces de modernizare.

Nici celelalte Cămine, respectiv cele de la Anina, Bocşa şi Sacu, nu stau mai bine la capitolul personal, reprezentanţii tuturor celor trei instituţii fiind de acord că problema cea mai gravă cu care se confruntă este tocmai plecarea, din cauza salariilor extrem de scăzute, a oamenilor calificaţi. În aceste condiţii, conducătorii Căminelor prezenţi la şedinţă au cerut reprezentanţilor administraţiei judeţene să insiste la nivel central pentru deblocarea angajărilor în sistem, solicitare la care subprefectul Anton Paulescu a dat asigurări că, la rândul său, va cere de la primăriile localităţilor unde există astfel de cămine informări privind costurile necesare deblocării posturilor, pe care le va trimite, mai departe, la Ministerele Administraţiei şi cel al Muncii.

La rândul său, fostul viceprimar al municipiului Caransebeş şi actualul vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, Ilie Iova, a spus că una dintre cauzele care au generat actuala situaţie din acest domeniu este reducerea haotică a personalului, fără să se ţină cont de factorul uman, care e, în fond, determinant în acest context. Ca soluţie, Iova a avansat ideea păstrării, în aceste cămine, a unui număr mai mic de salariaţi, dar în niciun caz atât de redus cum este în momentul de faţă, angajaţi care să fie însă mai bine plătiţi, pentru a fi, astfel, motivaţi.

În cadrul aceleiaşi întâlniri, au mai prezentat informări reprezentanţii Asociaţiei de Binefacere „Pro Vitam” şi ai Federaţiei „Caritas” a Diecezei Timişoara. În încheierea şedinţei, cei prezenţi au ridicat problema magazinelor de tip „Economat”. Vicepreşedintele Ilie Iova a spus că acestea trebuie deschise de Primării, că la Caransebeş există unul şi că, în cel mai scurt timp, va discuta cu primarul Mihai Stepanescu pentru înfiinţarea, şi la Reşiţa, a unei astfel de unităţi.

Bogdan NAUM