Munca zilierilor, controlată la… zi


În cadrul ultimei şedinţe a Comisiei de Dialog Social a judeţului Caraş-Severin, reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă au prezentat o informare privind verificările efectuate și măsurile dispuse de această instituţie pentru anul 2017, în domeniul activității desfășurate de zilieri în baza Legii Nr. 52/2011, modificată și completată de Legea Nr. 105/2017.

Astfel – se arată în raport –, anul trecut, pe teritoriul județului nostru au desfășurat activități ocazionale un număr de 2.491 de zilieri (64.648 zile), pentru un număr de 113 beneficiari.

Pentru verificarea modului de respectare a prevederilor Legii Nr. 52/2011, inspectorii de muncă din cadrul ITM Caraș-Severin au efectuat pe parcursul anului 2017 un număr de 24 de controale la punctele de lucru ale beneficiarilor, 14 dispuse de conducerea Inspectoratului și 10 desfășurate în perioada 9-13 octombrie 2017, în cadrul Campaniei naționale dispuse de Inspecția Muncii București.

Din cei 24 de beneficiari controlați pe parcursul anului 2017, pentru cei 10 care au încălcat prevederile Legii Nr. 52/2011, au fost aplicate şapte amenzi, în sumă de 46.000 de lei, şi trei avertismente, fiind dispuse 32 de măsuri potrivit competențelor legale, măsuri ce au caracter obligatoriu și care au rolul să rezolve neconformitățile constatate.

Principalele neconformități constatate care au condus la sancționarea contravențională a celor 10 beneficiari sunt nerespectarea duratei activității ocazionale care poate fi exercitată; nerespectarea duratei zilnice de executare a activității unui zilier minor; nerespectarea termenului maxim de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, în cazul zilierului care prestează activități pentru același beneficiar; nerespectarea acordării cuantumului remunerației brute orare stabilite de părți, care nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; nedepunerea la Inspectorat, în termenul legal, a extrasului Registrului de evidență a zilierilor care conține înregistrările din luna precedentă.

Prin procesele-verbale de control întocmite de către inspectorii de muncă au fost dispuse 32 de măsuri, potrivit competențelor legale, măsuri ce au caracter obligatoriu și care au rolul să rezolve neconformitățile constatate.

În vederea îmbunătățirii activității în domeniul analizat, conducerea ITM Caraș-Severin a dispus continuarea verificării și în anul 2018. Astfel, în semestrul I al acestui an, au fost efectuate controale la un număr de şase beneficiari, în cazul a cinci dintre ei fiind dispuse un număr de şase măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale, din care o amendă în cuantum de 10.000 de lei, și trei avertismente.

Bianca METEŞ