Mediul „subțire” cu cheltuială se ţine…


În primul trimestru al acestui an, reprezentanții Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Caraş-Severin au efectuat 233 de controale, în urma cărora au fost aplicate 53 de amenzi, în valoare totală de  834.000 de lei.

Printre neconformităţile constatate în urma controalelor s-au numărat depozitarea necontrolată a deşeurilor în interiorul localităţilor, lipsa colectării selective şi a dotării corespunzătoare cu recipienți inscripţionaţi pentru fiecare tip de deşeu, nerealizarea în totalitate şi la termen a măsurilor stabilite în timpul controalelor anterioare, neîntocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor conform HG 856-2002, eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate, depozitarea deşeurilor pe platforme neautorizate, depozitarea deşeurilor pe malurile cursurilor de apă.

O mare pondere în activitatea de control realizată în ultimele luni de către comisarii Gărzii de Mediu Caraș-Severin a avut-o rezolvarea sesizărilor, la sediul instituției fiind depuse 38 de reclamații, cele mai multe dintre acestea vizând deversări de ape uzate menajere de pe proprietăți private în şanţurile și rigolele comunelor și satelor, sau depozitarea ilegală a deşeurilor provenite din activitatea de creştere a animalelor.

Bogdan NAUM