Mapă de şedinţă plină, pentru consilierii locali caransebeşeni 1Vineri, 31 ianuarie, de la ora 12, consilierii locali caransebeşeni se reunesc în şedinţă de lucru, pe ordinea de zi figurând o serie de proiecte de hotărâre importante pentru cetăţenii şi viaţa administrativă a oraşului. Printre acestea se numără cele referitoare la atribuirea în folosinţă gratuită a loturilor de teren din zona Valea Cenchii, cu destinaţia construire locuinţe pentru tineri, precum şi cel referitor la încheierea unui act adiţional la contractul de administrare încheiat cu Direcția Silvică Caraş-Severin, Ocolul Silvic Păltiniş, privind prelungirea duratei contractului de administrare în regim silvic a suprafeţei de 353 ha fond forestier, proprietate publică a Municipiului Caransebeş.
Pe ordinea de zi mai figurează, de asemenea, proiectele de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei de 4% a tarifelor de bază/mp necesare la calculul chiriilor pentru contractele de închiriere ce urmează a fi încheiate pe anul 2020 pentru spaţiile destinate desfăşurării activităţilor comerciale, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, prelungirea în anul 2020 a termenului contractelor de închiriere teren proprietate publică sau privată a Municipiului Caransebeş, amplasamente garaje, amplasamente chioşcuri, amplasamente terase sezoniere, construcţii provizorii, staţii de telefonie mobilă-antene, şi indexarea cu rata inflaţiei, în valoare de 4%, a preţului închirierii, la reînnoirea contractelor, modificarea destinaţiei terenului dat în folosință gratuită către SC TRANSAL URBIS SRL, în suprafață de 15.000 mp, proprietatea Orașului Caransebeș, din Deponeu, în Staţie de sortare, reorganizarea Serviciului Public Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Caransebeş, aprobarea unui număr de 100 de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2020, la nivelul municipiului, şi, nu în ultimul rând, efectuarea în anul 2020 a celor şase zile de concediu de odihnă rămase neefectuate în anul 2018 și a celor 25 de zile neefectuate în anul 2019 pentru primarul Felix Borcean. (B. Meteş)


Un gând despre “Mapă de şedinţă plină, pentru consilierii locali caransebeşeni

Comentariile sunt închise.