ANUNŢ


Consiliul Local Armeniş – Primăria comunei Armeniş, nr. 368, judeţul Caraş-Severin, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare, pentru închirierea spaţiului din incinta Dispensarului Medical Armeniş, care funcţionează ca Punct farmaceutic.

Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei Armeniş, în data de 14 iulie 2010, ora 12.

Ofertele sunt primite până la data de 13 iulie 2010, ora 14.

Preţul de pornire a licitaţiei publice este de 5 lei/mp/lună, conform HCL Nr. 2/30.01.2009.

Caietul de sarcini se poate obţine de la sediul Primăriei Armeniş, contracost – 100 lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255/529604.