Reţea de multiplicatori de informaţii în Caraş-Severin


Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), cu sprijinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), derulează campania naţională de informare a reprezentanţilor societăţii civile pentru multiplicarea informaţiilor despre accesarea şi derularea finanţărilor europene pentru agricultură şi dezvoltarea rurală acordate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Campania APDRP, în perspectiva finalizării cu succes a actualului Program de finanţare a agriculturi şi dezvoltării rurale – PNDR 2013, precum şi ca etapă de pregătire a PNDR 2020, prezintă derularea investiţiilor private şi publice finanţate cu fonduri europene nerambursabile.

Consider că investiţiile finanţate prin PNDR în exerciţiul financiar 2007 – 2013 pot fi exemple de bună practică şi o sursă de inspiraţie pentru noul PNDR. Exemplul concret este cel mai bun argument pentru a încuraja derularea corectă a fondurilor europene. În mare măsură informaţiile eronate şi cele negative, tendenţioase sau nu, descurajează întreprinzătorul român. Astfel, din dorinţa de a asigura egalitatea de şanse în accesarea fondurilor europene, vrem să construim un sistem eficient de informare a publicului, care, prin prezentarea corectă şi clară a modului de implementare a fondurilor europene, să elimine neîncrederea sau suspiciunile nefondate ale tinerilor întreprinzători”, a declarat David Eugen Popescu, Directorul General al APDRP.

APDRP va prezenta multiplicatorilor de informaţii judeţeni investiţiile realizate cu fonduri europene acordate prin PNDR prin vizitarea a 10 proiecte considerate ca fiind exemple de bună practică în derularea fondurilor europene.

La nivelul judeţului Caraş-Severin se va crea reţeaua judeţeană a multiplicatorilor de informaţii care va avea în componenţă aproximativ 50 de reprezentanţi ai societăţii civile. Aceştia vor fi selectaţi şi pregătiţi pentru a putea transmite către publicul larg informaţiile generale şi specifice despre modalitatea şi condiţiile de accesare şi utilizare corectă a fondurilor europene disponibile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, ne-a informat Nicolae Verindeanu, directorul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Caraş-Severin.

Cei 50 de multiplicatori judeţeni ai PNDR vor fi selectaţi pe baza experienţei în activităţile de comunicare cu publicul larg privind fondurile europene şi pe baza potenţialului lor de multiplicare a informaţiei. Multiplicatorii vor fi reprezentanţi ai asociaţiilor, patronatelor şi cooperativelor de profil, ai ONG-uri reprezentative la nivel judeţean, ai Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), ai centrelor de documentare şi informare europeană etc.

Multiplicatorii care aderă la Reţeaua Euro Agricultura vor concepe un plan de lucru şi vor organiza, plecând de la informaţiile primite de la APDRP despre procedura de accesare şi derulare a finanţărilor europene, mai multe acţiuni de informare a locuitorilor din mediul rural. Astfel de acţiuni pot fi serii de mici conferinţe tematice, întâlniri de informare despre PNDR, realizarea de puncte de informare în cadrul târgurilor regionale, prezentarea unor proiecte PNDR în media judeţeană sau naţională, precum şi prezentări despre PNDR susţinute în cadrul evenimentelor”, a menţionat David Eugen Popescu.

APDRP va lansa prin această campanie şi o platformă web (www.euroagricultura.ro), care va servi ca sursă de informare pentru multiplicatori şi pentru publicul larg. Platforma online de informare va include atât informaţii utile pentru activitatea curentă a multiplicatorilor, cât şi prezentări ale celor mai reuşite activităţi de comunicare dezvoltate în reţea şi ale celor mai activi şi eficienţi multiplicatori.

Campania APDRP se derulează la nivel naţional în perioada martie – august 2014, sub denumirea Reţeaua Naţională a Multiplicatorilor de Informaţii despre PNDR, având ca slogan „Împreună creştem satul românesc”, ne-a mai informat Nicolae Verindeanu.

Bogdan NAUM